Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kronan Gul - Hållbarhetsvecka 2020

Skapad 2020-01-27 09:57 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Under vecka 5 har vi hållbarhetsvecka i MiC.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället
Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för vikten av källsortering och att värna om vår natur och omgivning.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Se ovan.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 
 •  Källsortera
 •  Kort film om hållbarhet och/eller källsortera (https://urplay.se/serie/155102-barr-och-pinne-raddar-varlden)
 •  Odlar sticklingar - se rötter, plantera i jord, ta hand om.

Pedagogisk dialog
Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 • Vad gör ni med skräp hemma?
 • Vet ni vad källsortera är? (Brukar ni göra det?)
 •  

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 • Varför är det bra att källsortera?
 • Hur kan vi ta hand om vår natur?

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

Individuell reflektion

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

Didaktiska lärdomar

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: