👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kronan Gul - Hållbarhetsvecka 2020

Skapad 2020-01-27 09:57 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Under vecka 5 har vi hållbarhetsvecka i MiC.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället
Lärandefokus

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Vi vill att barnen ska få en ökad förståelse för vikten av källsortering och att värna om vår natur och omgivning.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Se ovan.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 
 •  Källsortera
 •  Kort film om hållbarhet och/eller källsortera (https://urplay.se/serie/155102-barr-och-pinne-raddar-varlden)
 •  Odlar sticklingar - se rötter, plantera i jord, ta hand om.

Pedagogisk dialog
Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 • Vad gör ni med skräp hemma?
 • Vet ni vad källsortera är? (Brukar ni göra det?)
 •  

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 • Varför är det bra att källsortera?
 • Hur kan vi ta hand om vår natur?

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

Individuell reflektion

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

Didaktiska lärdomar

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18