Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 7: Judendom och Kristendom

Skapad 2020-01-27 09:59 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
För att vi ska visa respekt och förstå varandra är det viktigt att ha kunskap om andra människors tro och därför lär vi oss om olika religioner.

Innehåll

Tidsperiod: Vecka 4-8

 Kunskapsmål för arbetsområdet - Du ska:

·       Förstå och kunna resonera om vad judar och kristna tror på och deras centrala tankegångar.

·       Kunna berätta om religiösa handlingar som är viktiga inom religionerna.

·       Känna till och kunna analysera några texter från urkunderna.

·       Känna till och förklara innebörden hos några olika inriktningar.

·       Känna till och kunna använda några centrala begrepp.

·       Kunna jämföra några grundläggande likheter och skillnader mellan de olika religionerna.

·       Kunna redogöra för religionernas påverkan på samhället.

 

Undervisning och arbetssätt:

Du kommer att få arbeta med olika uppgifter, lyssna på genomgångar, se på filmer, och diskutera religiösa frågor.

Utkik religion 7-9: Judendom s.32-36, s.44-48, 58-59 + anteckningar.

                                 Kristendom s.100-102, s.106-116 + anteckningar.

                

Bedömning:

Vi kommer att bedöma dina kunskaper genom ett skriftligt prov och läxförhör.

Självklart är det också viktigt att du visar vad du kan muntligt under lektionerna.

 

Ord och begrepp att kunna förstå och använda i dina resonemang:


ü  Abraham

ü  Patriark

ü  Mose

ü  Antisemitism

ü  Bar/Batmitzva

ü  Davidstjärnan

ü  Diaspora

ü  Kosher

ü  Menora

ü  Messiansk tid

ü  Messias

ü  Kippa

ü  Profet

ü  Rabbin

ü  Sabbat

ü  Synagoga

ü  Talmud

ü  Tanakh

ü  Tora

ü  Liberala judar

ü  Ortodoxa judar

 

ü  Treenighet

ü  Sakrament

ü  Avlat

ü  Evangelium

ü  Helgon

ü  Påve

ü  Konklav

ü  Ikon

ü  Ikonostas

ü  Metropolit

ü  Mysterier

ü  Ärkebiskop

 

 

 

 

 

  

Matriser

Religion åk 7: Judendom och Kristendom

E
C
A
Aspekt 1
Kunskaper om centrala tankegångar inom religionerna.
Du har grundläggande kunskaper om de abrahamitiska religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om de abrahamitiska religionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du har mycket goda kunskaper om buddismen och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Ny aspekt
Likheter och skillnader mellan religionerna.
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan mellan de abrahamitiska religionerna.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan de abrahamitiska reiligionerna.
Du för välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan de abrahamitiska religionerna samt någon annan religion eller livsåskådning.
Ny aspekt
Samband
Du kan utifrån dina kunskaper om de abrahamitiska religionerna och där de religionerna förekommer, resonera kring hur religionerna kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva enkla samband och med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om de abrahamitiska religionerna och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva förhållandevis komplexa samband och med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån dina kunskaper om de abrahamitiska religionerna och där dessa religioner förekommer, resonera kring hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden. Du gör detta genom att beskriva komplexa samband och med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: