Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fortsättning med närmiljö

Skapad 2020-01-27 10:01 i 093431 Förskolan Vega Tolv Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Lära känna sin lärmiljö lite bättre. Fokusera mera på djur som vi har sett ute t.ex fåglar. Utifrån veckans tema "Hållbar utveckling" ska vi koppla ihop våra utflykter med våra fågelmatare som vi ska göra av återvunna mjölk kartonger. 

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Att mjölk kartonger kan användas till något annat. Att det finns vilda djur som bor nära oss. Att vi kan ta hand om dom. Att vi ska lära oss att gå ut, lära sig lokalisera sig, gå till parken och komma tillbaka mm.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Vi ska skapa fågelmatare av mjölk kartonger. Sedan ska vi gå med barnen på utflykt , hänga fågelmataren på träden, lägga frön och betrakta. 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 

 Vi ska fokusera på fåglar i vår närmiljö.. 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

 Vi har varit på utflykter. 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 

 Vi måste fortsätta och träna tillsammans med barnen.

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: