👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål för Lilla Upptäckarna vt 2020

Skapad 2020-01-27 10:17 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola

Innehåll

 • Vad ska läras ut? 

Den här terminen kommer vi att jobba med grundverksamheten och tryggheten hos barnen. Vi vill att barnen ska bli självständiga och klara så mycket de kan själva. 

I grundverksamheten ingår bland annat:

-På och avklädning 

-Dukning 

-Blöjbyte

-Städning

-Bäddning 

För att bevara tryggheten i barngruppen kommer vi bland annat att: 

-Jobba mycket med rutiner 

-Använda oss av STOPP 

-Hjälpa varandra (barn som pedagog)  • Varför? 

Syftet med undervisningen är att barnen ska bli självständiga och att vi ska fortsätta vara en trygg barngrupp. 

 • Hur ska undervisningen genomföras?

En stor del av vår undervisning sker genom att barnen gör det själva med stöttning av pedagogerna. Vi visar barnen hur man gör en viss sak och sedan får de testa sig fram själva. 

Vi kommer till stor del att undervisa utefter vad barnen tycker är intressant. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 Undervisningen kommer genomföras för hela barngruppen. 

 • Av vem? 

Pedagogerna ansvarar för genomförandet och dokumentationen av undervisningen. 

 • Vad är målet med undervisningen? 

Målet med undervisningen är att barnen ska bli självständiga. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18