Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 6, REALIA - LATINAMERIKA

Skapad 2020-01-27 10:25 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
För att se bedömningsmatris för ditt barn i Moderna Språk - Språkval, Spanska: Gå till "kunskaper ==> Ämne ==> Visad kunskap". Innehåll

Innehåll

I detta område kommer eleverna att introduceras till fakta om Latinamerika, dess kultur och levnadssätt. Detta under V.9-V.11. 

Vi utgår från innehåll i textboken s.40-43. 

* Eleverna introduceras till några geografiord, lägesuttryck och adjektiv 
* Eleverna får titta på klipp om Latinamerika och ges en överblick av Latinamerikas geografi och spansktalande länder
* Eleverna får arbeta självständigt med grupparbete kring olika länder som sedan presenteras i helklass 


Bedömning: 

Eleverna bedöms på deras förmåga att söka information under grupparbetet, deras förmåga att formulera sig skriftligt samt  muntligt under presentationerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: