Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Välfärd, utveckling, befolkning och utmaningar

Skapad 2020-01-27 10:26 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Geografi

Innehåll

Om arbetet: I detta arbetsområdet kommer vi söka svar på många stora frågor

Vad är välfärd och utveckling? Hur mäter och jämför vi utveckling och välfärd? Hur hänger handel- bistånd- och utveckling ihop? Hur är befolkningens tillväxt - idag och i framtiden? En värld i förvandling, på vilket sätt? Globala utmaningar, vilka?

Vi kommer också träna namn och läge på världsdelarnas viktigaste städer, vatten, berg och öknar. Vi kommer ha ett varierande arbetssätt och träna samtliga förmågor i ämnet.

Att kunna:

 • Kunna förklara utveckling och dess drivkrafter. sid 7-13
 • Några olika mått att mäta välfärd sid 13- 21
 • Kunna förklara bistånd och känna till några olika sorters bistånd. sid 23-30
 • Befolkningens tillväxt - idag och i framtiden 51-54
 • Befolkningens sammansättning och fördelning sid 55-59.
 • Migration och flyktingar sid 59-70
 • Nya mål och många möjligheter sid 207-211
 • Övningar, filmer och anteckningar

Följande kommer att bedömas

 •  Samspel människa, samhälle & natur: Dina kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och miljö.
 •  Geografiska begrepp: Din förmåga att använda och förstå geografiska begrepp
 •  Geografiska mönster för varor & tjänster: Din förmåga att jämföra och se mönster av var varor och tjänster produceras och konsumeras.
 • Klimatförändringar & deras konsekvenser: Din förmåga att resonera kring globala utmaningar
 •  Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker: Din förmåga att undersöka omvärlden med hjälp av kartor och geografiska hjälpmedel.
 • Fältstudier, kartor & verktyg: Din förmåga att använda och förstå olika slags kartor
 • Namngeografi: Dina kunskaper om namngeografi
 • Hållbarhetsfrågor och förslag på lösningar: Din förmåga att resonera om globala utmaningar och tänkbara lösningar

Matriser

Ge
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: