Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet

Skapad 2020-01-27 10:48 i Lingenässkolan A Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 Estetisk verksamhet
Eleven ska få delta i undersöka och prova olika hantverkstekniker, materials ursprung samt följa enkla och konkreta arbetsbeskrivningar.

Innehåll

Syfte

 

 • skapa genom bild, musik och slöjd.

 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser.

 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Lärandemål


Kunskapskrav för grundläggande kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)

Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika
tekniker. Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika
former av presentationer och framträdanden. Eleven deltar i att välja och använda
material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet. Eleven deltar också
i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker,
traditioner och kulturer är utformade. Dessutom deltar eleven i att undersöka
vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka
individen. Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant
sätt genom att visa igenkännande och samspela.


Kunskapskrav för fördjupade kunskaper i slutet av årskurs 9
(efter elevens förutsättningar)


Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer
och framträdanden. Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker,
redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet. Eleven väljer och använder också instrument,
ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från
olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade. Dessutom undersöker och
beskriver eleven vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och
musik kan påverka individen. Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i
sammanhanget relevant sätt.

 

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

 

Delta i att sjunga och spela. 

 

Delta i att skapa med färg och andra material.

 

Delta i att skapa slöjdarbete.

Delta i att följa arbetsbeskrivning.

Delta i att prova olika hantverkstekniker.

Delta i 1-1 lektioner kring materials ursprung och användning.

 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Delta i att vilja prova olika instrument.

 

Delta i att prova olika material.

 

Delta i att följa arbetsbeskrivning.

Delta i att skapa någon produkt inom syslöjd.

Delta i att undersöka slöjdmaterials ursprung. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  1-9
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  1-9
 • Arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg
  ES  1-9
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: