Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteplanering kap 2 Favorit matematik 4A

Skapad 2020-01-27 11:07 i Malmaskolan Uppsala
Favorit matematik 4a kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
Under den här perioden kommer vi arbeta med multiplikation. Detta gör vi med stöd av Bas Favorit matematik 4A och Mera Favorit matematik 4A.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om svaret är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                                       

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                                                                                                                                     

Så här kommer vi att arbeta

 Vi kommer att arbeta med matematikböckerna Bas Favorit matematik 4A och Mera Favorit matematik 4A. Efter avslutat område gör vi en diagnos och ett avslutande prov i provhäftet "Bedömning för lärande".

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömningsmatris Favorit matematik 4A kapitel 2

På väg mot målen
Når målen
Mer än godtagbara kunskaper
METOD
Kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i multiplikation. Kan lösa rutinuppgifter i multiplikation skriftligt med talsortsräkning och med uppställning.
BEGREPP
Kan använda begreppen multiplicera, tal, minsta, siffra, summa, tal och produkt.
PROBLEM
Kan tolka skriftlig information och för resonemang om rimligheten i ett resultat.
KOMMUNIKATION
Kan beskriva och redogöra skriftligt på ett fungerande sätt. Kan använda matematikens uttrycksformer, t.ex. bild och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: