Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att bli säkrare i de olika förmågorna!

Skapad 2020-01-27 11:12 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 6 Svenska
Under första delen av vårterminen kommer vi att öva på att både skriva, läsa och prata! Eftersom du har korta arbetspass i svenska varje dag kommer vi försöka variera undervisningen så att du kan bibehålla fokus samtidigt som du tar till dig innehållet! Följande kommer vi arbeta med: Läsa texter och böcker Skriva korta texter Träna på att sammanfatta muntligt/skriftligt Ordförståelse Stavning Känna igen olika typer av texter och hur man skriver dem

Innehåll

Tillvägagångssätt:

Vi kommer att öva på din läsförståelse genom att läsa kortare texter med tillhörande frågor men också läsa klart boken Gangsterbröder. 

Du kommer både att få lyssna på texter men också läsa högt och tyst för att få upp ditt flyt i läsningen

Du kommer att få skriva kortare texter och sedan bearbeta dem till form och innehåll 

Vi kommer arbeta med skiljetecken (punkt, frågetecken, talstreck etc) samt ordförståelse och stavning. 

Vi kommer träna inför NP genom att bland annat göra gamla prov och gå igenom upplägg samt struktur. 

Vi kommer att varva genomgång, samtal, diskussion och film 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: