👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor åk 4

Skapad 2020-01-27 12:15 i Kilbergsskolan F-6 Bollnäs
Du ska jobba med sagor. Lyssna på sagor, lära dig vad som är typiskt för sagor och skriva och en egen saga.
Grundskola 4 – 6 Svenska Bild

Du ska jobba med sagor. Du kommer att få lyssna på olika sagor, dramatisera och lära dig vad som är typiskt för sagor och hur de är uppbyggda. Därefter ska du skriva en egen saga och rita en passande illustration.

Innehåll

 

Det här ska du kunna och det här bedöms:

Din förmåga att: 

 • Lyssna till sagor       
 • Känna till vad som är speciellt med sagotexter
 • Skriva en egen saga
 • Ge och ta respons
 • Rita en passande bild 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv Bl
Svenska Kunskapskraven för åk 6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Elevens förmåga att tolka budskap i olika verk, att resonera kring budskap i olika verk och förmåga att beskriva sin upplevse av läsningen
Jag kan tolka texterna jag läst och resonera lite om vad de har för budskap.
Jag kan tolka texterna jag läst och resonera om vad de har för budskap. Jag kan beskriva vad jag tycker om texten.
Jag kan tolka texterna jag läst och resonera på ett välutvecklat sätt om vad de har för budskap. Jag kan på ett utvecklat sätt beskriva vad jag tycker om texten.
Elevens förmåga att skriva texter med tydligt innehåll, att skriva texter med fungerande struktur och förmåga att variera språket.
Jag skriver en tydlig inledning eller avslutning. Jag delar ibland in min text i stycken.
Jag skriver en tydlig inledning och avslutning. Jag delar oftast in min text i stycken. Jag använder tidsord.
Jag skriver en tydlig inledning som skapar intresse för texten och en avslutning med "knorr". Jag delar alltid in min text i stycken. Jag börjar varje nytt stycke med ett tidsord.
Elevens förmåga att använda skrivregler och att stava
 • Sv  E 6
Jag använder oftast storbokstav och punkt. Jag gör stavfel men kan stava till de flesta ord som stavas som de låter.
Jag använder alltid storbokstav och punkt. Jag gör några få stavfel men de stör inte texten.
Jag använder alltid storbokstav, punkt och andra skiljetecken. Jag gör sällan eller aldrig stavfel.
Elevens förmåga att skriva berättande texter med handling och med gestaltande beskrivningar
Jag beskriver något om huvudpersonens utseende eller egenskaper och något om miljön.
Jag beskriver huvudpersonens utseende och egenskaper och om miljön utifrån våra sinnen.
Jag beskriver huvudpersonens utseende, egenskaper och känslor. Jag beskriver också hur det ser ut, luktar, låter och känns att vara på platser i berättelsen.
Ny aspekt

Sv Bl
Bild Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att framställa bilder
Jag gör en enkel bild som man kan förstå hör ihop med min saga.
Jag gör en utvecklad bild som man tydligt förstår hör ihop med min saga.
Jag gör en välutvecklad bild som man tydligt förstår hör ihop med min saga.
Elevens förmåga att använda olika tekniker, verktyg och material
Jag tecknar min illustration med blyerts och färglägger den sen med någon slags färgpennor.
Jag tecknar min illustration först men använder även några andra tekniker.
Jag använder några olika tekniker för att skapa min illustration på ett välutvecklat och idérikt sätt.