Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden vt. 2020

Skapad 2020-01-27 12:27 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Vi kommer arbeta med projektet fågelholken under terminen. Under terminen kommer matematiska begrepp flytta in med olika uppdrag till barnen, bla. med uppdrag kring värdegrunds frågor.

Innehåll

Planering Vt 2020

 

Mål (Lpfö)

 

Normer och värden: 

Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen

Respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

Ett växande ansvar och intresse för utveckling och att aktivt delta i samhället

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: Hur lyssnar barnen på varandra?

 

Kriterier för strävansmålet: Vi vill att barnen ska få ökad förståelse och visa hänsyn för varandras lösningar, val och svar i vardags situationer. 

 

Nuläge :

Barnen deltar aktivt i våra undervisningar och i våra samlingar. Vi upplever det som att barnen uppskattar detta. 

Barnen behöver stöttning i att kommunicera med varandra och att argumentera för sin sak både, inte endast i undervisnings situationerna utan under hela dagen. Vi upplever ofta att de låser sig vid en lösning och blir ibland osäkra om de har det "rätta" svaret. Vi upplever också att de gärna tar över varandra när det berättas något, de"rättar" varandra, lyssnar och visar inte alltid hänsyn och förståelse för varandra.  

 

 Metoder för att nå målet: 

 

Vi kommer använda oss av en fågelholk där det flyttar in olika matematiska begrepp. I holken kommer vi få en del värdegrunds uppdrag. Vi arbetar i våra undervisnings grupper tisdag - torsdag 9:00-11:00. Vi förbereder barnen med kända symboler på vårt strukturschema, med rutiner som de känner igen, men med utvecklat innehåll. Vi inspirerar barnen genom att ta tillvara på deras intresse, behov, frågor, lyssnar in och observerar. Vi lärare ska vara närvarande, nyfikna och ställa utmanade frågor. Vi kommer också lägga stor vikt av att vänta in barnens resonemang och stärka dem i deras tankar och funderingar. Arbeta kring känslor kommer vara grunden i vårt värdegrundsarbete. Vi ska använda oss av vardagssituationer som uppstår som vi diskuterar på olika sätt, bla. kommer vi ritprata och resonera kring olika lösningar. Vi använder oss också mycket av leken för att få ett ännu mer lustfyllt lärande.  

 

Vi undervisar delvis i helgrupp men kommer även arbeta 1-1 då med bland annat intervjuer, barnen kommer också få arbeta och leka i par och grupper.

Vi undervisar med varierande material, både nytt men även igenkännande så som tex. med våra språksamlingar och fördjupa oss i bla. öppna frågor. Våra miljöer ska utformas efter barnens intresse och behov och hålla en röd tråd med tema och projekt.

 

Utvecklingspedagogiken:

 

Lärandesituations inramning: (när, var, vem, hur, varför:

 

Vi vill utmana barnen i vår undervisning (måndag-torsdag 9:00-11:00) i Värdegrundsfrågor kring hur de lyssnar och visar hänsyn till varandra, då vi anser att de behöver stöttas och utmanas i detta. 

 

Vi kommer använda oss av alla våra miljöer både inne och ute och gå på utedag minst en dag i veckan. Det kommer finnas en röd tråd på avdelningen och i hela utbildningen. Vi kommer använda oss av leken, IKT,barnens intresse och behov.

 

Samordning av perspektiv:

 

När vi tillsammans med barnen återberättar, leker och undervisar så är vi lyhörda för hur barnen berättar och beskriver sina upplevelser i projektet, på så vis kan vi tillsammans mötas och få en förståelse för varandras upplevelser och tillsammans fortsätta projektet. 

 

Från lokalt till expansivt språk:

 

Vi kommer tillsammans arbeta med Normer & Värden och barnen kommer få undervisning kring detta. Vi kommer använda tydliga begrepp och kopplingar till projektet. Vi kommer även stötta barnen genom tydligt kroppspråk och använda TAKK.

 

Barn behöver både stöttas och utmanas:

 

Vi lärare kommer ha stor närvaro och härvaro i hela utbildningen, för att kunna vara lyhörda för barnens upplevelser. Vi kommer arbeta i helgrupp, men också en hel del 1-1 så som intervjuer och barnen kommer få arbeta i par och ibland i grupp med varandra. 

 

Att introducera variation:

 

Barnen kommer ha bilder, rekvesita eller annat tillgängligt för att kunna återberätta från projektet. Främst på våra dokumetationsväggar och med hjälp av vår interaktiva tavla. 

 

Vi kommer variera undervisningen för att fånga barnen på olika sätt genom bla. miljö, variation av material och tekniker. 

 

Mönster görs synliga:

 

Vi kommer att använda oss av projektet samma dagar under veckan och ha fasta "ramar" kring strukturer och rutiner. Vi kommer ha en fågelholk som symboliserar projektet. Där det kommer återkommande komma brev till oss med uppdrag utifrån projektet. 

 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande

 

Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i området. Vi samtalar med barnen när vi återkopplar från tidigare undervisning för att sätta ord på och belysa vad de gjort och vad de lärt sig. 

 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: