Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Atom- och kärnfysik åk 9

Skapad 2020-01-27 12:38 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 9 Fysik
Vad består en atomkärna av? Vilka är elementarpartiklarna? Elektromagnetisk strålning och radioaktivitet. Vad händer med en instabil atomkärna. Detta är några av sakerna vi kommer att undersöka i detta avsnitt.

Innehåll

Tidsplan:

9:2 vecka 3 - 6

9:1 vecka 7 - 12

Området innehåller:

 • Atomkärnans uppbyggnad och beteckning
 • Elektromagnetisk strålning och ljusutsändning
 • Olika typer av sönderfall
 • Radioaktivitet

Arbetssätt: 

Vi kommer att:  

 • ha gemensamma genomgångar.
 • arbeta enskilt, i lärpar och i grupp
 • se fysikfilmer 

 

Bedömning:

Du bedöms under dina samtal kring problemlösning och genom ditt deltagande vid genomgångar.

Du bedöms hur du arbetar under laborativa moment, om dessa förekommer.

Du bedöms på  prov.

 

Språkmål:

Utveckla och utöka ordförråd för att kunna samtala om fysik samt kunna lösa uppgifter i flera led genom att välja rätt information.

 

Begrepp

Atom, proton, Neutron Elektron, elektronbana, foton, spektrum, IR-strålning, UV-strålning, atomnummer, masstal, isotop, joniserad strålning, alfasönderfall, betasönderfall, gammastrålning, halveringstid, Becquerel, Kol-14 metoden, stråldos

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara jordens strålningsbalans, växthuseffekten och klimatförändringar.
  Fy  7-9
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fysik - Mekanik

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Begrepp
Jag förstår och använder mig av begreppen inom vårt arbetsområde, t ex atomnummer och masstal
 • Fy  E 9
Du förstår och använder grundläggande begrepp inom vårt arbetsområdet,
Du förstår och använder de flesta begrepp inom arbetsområdet.
Du förstår och använder de begrepp som används inom arbetsområdet.
Diskussion
Jag visar att jag kan diskutera fysik genom att t.ex. ställa frågor och argumentera baserat på fakta.
 • Fy  E 9
Ställer frågor och argumenterar på ett sätt som till viss del för diskussionen framåt.
Ställer frågor och argumenterar på ett sätt som för diskussionen framåt.
Ställer frågor och argumenterar på ett sätt som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Resonemang
Här bedöms jag hur jag resonerar kring fysik.
 • Fy  E 9
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring det ämnesområde vi arbetar med.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring det ämnesområde vi arbetar med.
Jag kan välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring det ämnesområde vi arbetar med.
Laborativt arbete
Här bedöms hur jag arbetar praktiskt med laborativa moment.
 • Fy  E 9
 • Fy  E 9
Jag kan utföra laborationer utifrån de instruktioner som ges och använda utrustningen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan utföra laborationer utifrån de instruktioner som ges och använda utrustningen på ett i ändamålsenligt sätt.
Jag kan utföra laborationer utifrån de instruktioner som ges och använda utrustningen på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: