Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 3 vt20

Skapad 2020-01-27 12:47 i Resursenhet Pil Uppsala
Ett arbete om medeltiden
Grundskola 3 Religionskunskap Bild SO (år 1-3) Historia
Medeltiden hur levde människorna, hur såg kläderna ut och varför? Kläder berättar en historia.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Centralt innehåll

Konkritisering av mål

Du ska få lära om-...

 • De fyra stånden och vad de innebar och hur deras vardag såg ut.
 • Kyrkans betydelse och makt över folket.
 • Hur livet i ett kloster fungerade och vad som fanns i klostren.
 • Hur städer började växa fram.
 • Vad digerdöden var.
 • Lag och ordning i samhället under medeltiden

 

 

   

Arbetsätt/Undervisning

Du kommer att få:

 • Pappersdocka; rita kläder, medeltiden
 • samtala om dessa
 • eget arbete eller grupparbete
 • tillverka medeltida föremål

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på spår från medeltiden och vad dessa kan berätta
 • kunna berätta om förändringar under medeltiden
 • din förmåga att kunna förklara för tidsperioden centrala begrepp och ord

Du visar dina kunskaper genom arbetet under lektionerna, samt i ett avslutande uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3

Matriser

Hi Re Bl SO
Historia åk 3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
KUNSKAP OCH BEGREPP
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer * använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används
Du har **grundläggande** kunskaper och använder historiska begrepp på ett **i huvudsak** fungerande sätt.
Du har **goda** kunskaper och använder historiska begrepp på ett **relativt väl** fungerande sätt.
Du har **mycket goda** kunskaper och använder historiska begrepp på ett **väl** fungerande sätt.
ANALYS
* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
Du beskriver **enkla** samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver **förhållandevis komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver **komplexa** samband mellan olika tidsperioder.
RESONEMANG
* reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
Du för **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du för **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Du för **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: