Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kompisböckerna

Skapad 2020-01-27 12:51 i Tångeröds förskola Tjörn
Utifrån 10 små kompisböcker med tillhörande kompiskort (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur) kommer vi att arbeta med ett Kompistema i Frostgruppen som består av barn i åldern 4 år. Vi har dock valt ut bara 5 böcker att jobba med.
Förskola
Under vårterminen har vi valt att arbeta med ”Kompisböckerna” av Linda Palm där vi fokuserar på normer och värden. Vi kommer att följa Kanin och Igelkott som Hjälper oss att bli en bra kompis.

Innehåll

 

Mål

I arbetet med Kompisböckerna vill vi ge barnen stöd och stimulans i sin sociala utveckling. Att skapa en trygg och glad barngrupp där alla barn känner att de har en plats, tas på allvar, respekteras och respekterar andra.

Vi vill ge barnens en ökad förståelse och förmåga att hantera sina känslor för att främja varje individs kamratrelationer.

Böckernas innehåll kan kopplas till barnens egna vardag och saker som de varit med om.

Syfte

-Vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att känna igen olika känslouttryck som glad, ledsen, arg, lugn, sur och rädd.

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sitt ordförråd, begrepp och sin förmåga att uttrycka sina tankar om känslor.

- vi vill att varje barn ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att möta sina kamrater i de olika känslotillstånden.

Målet är att barnen ska få möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

Säga förlåt, Dela med sig, Vänta på sin tur, Samarbeta, Säga stopp.

 

Genomförande

 Vi kommer att arbeta med olika uttrycksformer som:

- skapande

- lek och rörelse

- sång och ramsor

- läsa sagor

Vi utgår från kompisböckerna. Vi tänker introducera en bok i taget som vi därefter arbetar med genom olika aktiviteter innan vi byter bok. 

 

Dokumentation

- Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring den.  

- Vårdnadshavare delges den pedagogiska planeringen via Unikum.

- Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.

 

Utvärdering

En utvärdering och reflektion av arbetet kommer göras mellan barn och pedagoger.

Hur gick det? Var det svårt? Hur fortsätter vi? Finns det något särskilt vi vill arbeta vidare med? Uppnåddes målen?

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: