Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2020-01-27 12:53 i Önnestads skola Kristianstad
Argumenterande text
Grundskola 5 – 6 Svenska
Du ska skriva en argumenterande text, där du uttrycker en åsikt och stöder din åsikt med argument.

Innehåll

 

Instruktioner:
I en argumenterande text argumenterar du för din åsikt. Du vill övertyga den som läser att tycka likadant. Det kan handla om att övertyga andra människor om att något behöver förändras.

Du ska skriva ett argumenterande brev till rektorn på  din skola. Det ska handla om en förändring som du vill genomföra på din skola. Här kommer några förslag på ämnen:
Skolmaten
Läxor
Raster
Idrott
Skolbiblioteket
Snöbollskastning
Tuggummi
Mobiler
Keps
Skoldagens längd
Skoluniform
Skolcafé

Så här ska texten vara uppbyggd:
1.En rubrik som berättar vad du tycker
2.En inledning (kort) som berättar din åsikt om vad texten ska handla om
3.Dina argument för/mot någonting
4.Tänkbara motargument
5. Dina svar på motargumenten
5.En sammanfattning där du en sista gång berättar varför läsaren ska tycka som du.

 Skriv texten i ett google dokument på din chromebook.
Texten ska vara ca en sida lång.
Storlek på rubriken 16
Storlek på brödtexten 14

Texten ska vara självskattad och inlämnad till Isabelle senast den 13/2.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Argumenterande text

Bedömning

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6.
E
C
A
Koppling till uppgiften
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en i huvudsak fungerande argumenterande text
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en relativt väl fungerande argumenterande text
- eleven följer instruktionen - eleven skriver en väl fungerande argumenterande text
Innehåll
begripligt innehåll - en eller flera åsikter framgår - ett eller flera argument, som utvecklas något, stödjer åsikter/åsikterna
relativt tydligt innehåll - en eller flera åsikter framgår relativt tydligt - ett eller flera utvecklade argument stödjer åsikter/åsikterna
tydligt innehåll - en eller flera åsikter framgår tydligt - ett eller flera väl utvecklade argument stödjer åsikter/åsikterna
Struktur
I huvudsak fungerande struktur - texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig
relativt väl fungerande struktur - texten är sammanhängande och begriplig t.ex. genom inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering - textuppbyggnad med hjälp med enkla sambandsord t.ex. och, men finns
väl fungerande struktur - texten är sammanhängande och välstrukturerad t.ex. genom en väl fungerande inledning, avslutning, styckeindelning/styckemarkering - textuppbyggnad stöds av fler och varierande sambandsord
Språk
viss språklig variation - ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för språkriktighet används med viss säkerhet - meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt -tempus används med viss säkerhet
förhållandevis väl språklig variation - ordvalet är förhållandevis varierat och passar uppgiften grundläggande regler för språkriktighet används med relativt god säkerhet - meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad -tempus används på ett riktigt sätt i större delen av texten
god språklig variation -ordvalet är varierat och passar uppgiften grundläggande regler för språkriktighet används med god säkerhet - meningsbyggnaden är relativt korrekt och relativt varierad -tempus används på ett riktigt sätt
Skrivregler
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med viss säkerhet - stor/liten bokstav och punkt används med viss säkerhet - stavfel förekommer men de stör inte förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med relativt god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet - relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken används med god säkerhet - stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet - få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: