Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2B

Skapad 2020-01-27 13:09 i Nyhammars skola Ludvika
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Vi ska under våren arbeta med matematik i många olika former.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig mer om:

 • analoga klockan, om en halvtimme
 • multiplikation med 3 och 4
 • strategier vid problemlösning
 • talen 0-1000
 • tal i olika kulturer genom historien
 • jämföra tal
 • ental, tiotal och hundratal som ökar och minskar
 • punkt, linje och stråle
 • sträcka och öppen polygon
 • vinkel
 • månghörningar
 • rektangel och kvadrat
 • Rektangel och rätblock, kvadrat och kub, cirkel och klot
 • liter och deciliter
 • Avrunda och överslagsräkning
 • subtraktion och addition med uppställning
 • meter och kilometer
 • kilogram

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok och på arbetsblad.

Hur du får visa vad du kan:

I det dagliga arbetet och genom att göra ett test efter varje kapitel.

 

Vad som kommer att bedömas:

I slutet av varje kapitel görs ett summativt prov. Efter detta fylls matris nedan i.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2B

Kapitel 1
hela och halva timmar
kvart i och kvart över
över och i
fem i halv och fem över halv
om en halv timme
Kapitel 2
Multiplikation med 3.
Multiplikation med 4.
Kan någon strategi för problemlösning.
Kapitel 3
Noll på entalets eller tiotalets plats.
Tal i olika kulturer genom historien.
Att jämföra tal.
Ental och tiotal ökar och minskar.
Hundratal ökar och minskar.
Kapitel 4
Punkt, linje och stråle.
Sträcka och öppen polygon.
vinkel
månghörningar Rektangel och rätblock, kvadrat och kub, cirkel och klot
Liter och deciliter.
Kapitel 5
Avrunda och överslagsräkna.
Subtraktion och addition med uppställning.
meter och kilometer
kilogram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: