Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mój język niejedno ma imię.

Skapad 2020-01-27 13:19 i Modersmål Trelleborg
Språkets förekomst och hur språkets används av den unga generationen.
Gymnasieskola Moderna Språk - Polska
A nade wszystko szanuj twą mowę ojczystą. Nie znać języka swego - hańbą oczywistą. - Franciszek Ksawery Dmowski Gdy potrafimy mówić i pisać, porozumiewać się w danym języku to mówimy, że ten język znamy. Co to tak naprawdę znaczy "znać język"? Co wiemy o pochodzeniu naszego języka ojczystego? Czy zrozumielibyśmy naszego średniowiecznego przodka? Jak opiszemy własny język, którym się posługujemy? Czy używamy wulgaryzmów? Będziemy odpowiadać na te i inne pytania przy okazji pracy z tematem: Mój język niejedno ma imię.

Innehåll

Cele:

  • rozumienie tekstu czytanego w różnych materiałach źródłowych / opowiadanie, teksty informacyjne, artykuł prasowy
  • rozumienie przekazu filmowego / wywiad
  • sporządzenie notatek w różnych formach
  • formułowanie myśli i zadawanie własnych pytań w dyskusji na podstawie materiału stymulującego
  • rozumienie pojęć kluczowych dla tematu / ekspresjonizmy, wulgaryzmy, księgi henrykowskie, doktor honoris causa
  • wykonanie prezentacji
  • posługiwanie się narzędziem cyfrowym do zdobywania i przekazywania informacji *film, aplikacja screencastify.

Uppgifter

  • Zakres pracy z tematem

Matriser

ModPol
Mój język nie jedno ma imię.

E
C
A
Rozumienie tekstu źródłowego
Rozumiem w mniejszym zakresie teksty źródłowe. Posługuję się sporadycznie informacjami zawartymi w tekstach do sporządzenia notatek, zabierania głosu w dyskusjach i wykonywania prezentacji.
Rozumiem w większym zakresie teksty źródłowe. Posługuję się często informacjami zawartymi w tekstach do sporządzenia notatek, zabierania głosu w dyskusjach i wykonywania prezentacji.
Rozumiem teksty źródłowe. Posługuję się informacjami zawartymi w tekstach do sporządzenia notatek, zabierania głosu w dyskusjach i wykonywania prezentacji.
Dyskusja
Zabieram rzadko głos w dyskusji wygłąszając własne zdanie, opinie. Nie zadaję włąsnych pytań.
Zabieram dość często głos w dyskusji wygłąszając własne zdanie, opinie. Sporadycznie zadaję własne pytania.
Zabieram często głos w dyskusji wygłąszając własne zdanie, opinie. Potrafię podtrzymać dyskusję formułując własne pytania.
Prezentacja
Treść prezentacji jest zgodna z jej tematem. Prezentacja odpowiada po części wymaganej strukturze *wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Występuje wiele błędów językowych.
Treść prezentacji jest zgodna z jej tematem. Prezentacja ma określoną strukturę. Używam w większości poprawnego języka, dopasowanego do treści prezentacji i moich odbiorców. Używam tylko czasami trudniejsze pojęcia związane z tematem.
Treść prezentacji jest zgodna z jej tematem. Prezentacja ma określoną strukturę. Używam poprawnego języka, dopasowanego do treści prezentacji i moich odbiorców. Korzystam z trudniejszych pojęć związanych z tematem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: