Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

gracias 7, kap 10-11

Skapad 2020-01-27 13:29 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Bedömningsmatrisen för ditt barn i spanska hittar du här: Kunskaper-ämne-visad kunskap

Innehåll

Dessa kapitlel jobbar vi med under veckorna 9-11

 

KAP 10:

Introduktion till texten i textboken

Introduktion till ER och AR verb: hacer, escuchar, jugar, estar, ir

Öva på att tala om sin fritid med hjälp av glosor, fraser

Översätta meningar som har med texten att göra.

Samtala kring vissa grammatiska fenomen

KAP 11:

Introduktion till texten i textboken

Gå igenom frekvensord: Siempre, nunca

Repetition av verbet Tocar samt verbstrukturen för AR verb (både sing, och plural)

Prata i Vi och Ni-form genom att använda verb som vi kan. Muntligt

 

Bedömning genom hörförståelse och glosförhör samt delaktigheten under lektionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: