👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pingvinens aktionsforskning

Skapad 2020-01-27 13:35 i Nytorpshöjd Stenungsund
Aktionsforskning Sassa vinter 2019/2020
Förskola
Hur kan vi genom miljö och material utveckla barnens lek?

Innehåll

Var ska vi

Våra lokaler är stora och består av många rum. Förhoppningen är att kunna utveckla dem på sätt som bidrar till att utveckla barnens lekar.

Hur kommer vi dit?
För att utveckla våra miljöer komme vi att observera och lyssna på barnen. Vad fångar deras intresse just nu? Utifrån dessa samtal och observationer kommer vi att reflektera över vad vi kan tillföra eller förändra i miljön för att möta och berika deras intresse.

Processen

Vi tillför, tar bort och förändrar i vår miljö. Barnens idéer är välkomna, stora som små. Vi går in med inställningen att allt går att genomföra, men kanske inte precis som barnen önskat. Vi kommer också att tillföra saker som barnen kanske inte visat ett uttalat intresse för, detta för att öppna upp för helt nya lekar med hjälp av nya ingångar.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
    Lpfö 18