Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål pashto 1-6

Skapad 2020-01-27 14:12 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F
SInnehåll: Du skall kunna: Läsa och skriva ditt namn; Berätta om vardagliga händelser med detaljer; Återberätta en saga på ett fungerande sätt; Nämna några djur, klädesplagg, mat, färger, kroppsdelar; Känna till släktbegrepp och kunna beskriva din familjs namn; Höra vilka ljud som finns i början, mitten och slutet av ett ord; Känna till i en mening, ett ord, en stavelse, ett ljud, ett tal; Sångare från ditt hemland; Nämna veckodagar och årstider; Räkna till minst 20; Berätta om vissa traditioner från hemlandet som vi har pratat om; Berätta om traditioner från Sverige (likheter och olikheter jämfört med ditt hemland); Känna till spel från ditt hemland och kunna förklara spelet. pråk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom modersmålet utvecklar eleven sin identitet och förståelse för omvärlden. Därför ska vi läsa sagor, rita, räkna, skriva, måla, och förbereda oss att lära känna till pashto bokstäverna under hela läsåret.

Innehåll

 

Mål:

 

 Formulera sig och kommunicera i tal.

 

 Följa språkliga normer.

 

 Urskilja ljud och ljudkombinationer.

 

 Urskilja grundläggande språkliga strukturer som mening, ord, stavelse.

 

 Lyssna till och samtala om barnlitteratur, sagor och folksagor.

 

 Lära känna traditioner och kulturella företeelser från områden där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden/med det svenska språket.

 

Arbetssätt:

 

 Tärning, Bildböcker, Sagoböcker, Kort med bokstäver, Målning, Färger.

 

Ipod (sång, pyssel, matematik, alfabet, sagor, färger, antal, namn på djur………)

 

Kasta tärning: räkna prickarna, uppgiften är att hämta olika saker, färger, säga ord, hoppa lika många, klappa lika många gånger som antalet prickar.

 

Högläsning av sagor. Skrivning av eget namn och så småningom lära dig några bokstäver.

 

Muntliga berättelser och beskrivningar av veckan som har gått. spel och lek, sång och musik,

 

målning och pyssel, Matematik

 

 

Innehåll:

 

Du skall kunna:

 

Läsa och skriva ditt namn;

 

Berätta om vardagliga händelser med detaljer;

 

Återberätta en saga på ett fungerande sätt;

 

Nämna några djur, klädesplagg, mat, färger, kroppsdelar;

 

Känna till släktbegrepp och kunna beskriva din familjs namn;

 

Höra vilka ljud som finns i början, mitten och slutet av ett ord;

 

Känna till i en mening, ett ord, en stavelse, ett ljud, ett tal;

 

Sångare från ditt hemland;

 

Nämna veckodagar och årstider;

 

Räkna till minst 20;

 

Berätta om vissa traditioner från hemlandet som vi har pratat om;

 

Berätta om traditioner från Sverige (likheter och olikheter jämfört med ditt hemland);

 

Känna till spel från ditt hemland och kunna förklara spelet.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: