Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO

Skapad 2020-01-27 14:18 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 Samhällsorienterande ämnen
Här skriver du en kort presentation av planeringen

Innehåll

Syfte

 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder.
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar

Lärandemål

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan bidra till resonemang om Sveriges historia från 1850 till nutid utifrån olika
slags skildringar av människors levnadsvillkor. Med hjälp av tidslinjer visar eleven
på historiska händelser och bidrar till resonemang om olika händelser och gestalter
under tidsperioden vikingatid till frihetstid. Dessutom bidrar eleven till resonemang
om orsaker till och följder av världskrigen samt om förtryck, folkfördrivningar och
folkmord.

Eleven kan medverka i att jämföra och beskriva religionens betydelse i
Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering. Vid jämförelser
mellan kristendomen och några andra världsreligioner bidrar eleven till resonemang
om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Dessutom kan eleven samtala om olika livsfrågor genom att bidra till att framföra och
bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för
människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.


Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att visa på kontinenter
och världshav samt platser och länder med betydelse för eleven. Eleven medverkar
också i att genomföra fältstudier och ger något exempel på en process som formar och
förändrar jordytan. Dessutom bidrar eleven till resonemang om förutsättningar för
befolkning och bebyggelse i olika delar av världen. I samtal om globala miljöfrågor
kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.

Eleven kan ge exempel på olika lagar och regler i samhället och bidrar till resonemang
om varför de kan behövas. Eleven kan också medverka i att beskriva politiska val och
styrelsesätt i Sverige, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder. Eleven berättar
något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter. Dessutom
ger eleven exempel på yrken och verksamheter i samhället och bidrar till resonemang
om deras funktion. Eleven kan medverka i att hämta information om samhället från
olika källor och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens
trovärdighet och relevans. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och
symboler i resonemang om samhällsfrågor, i egna frågor och vid bidrag till omdömen
om olika arbetsprocesser.

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Arbeta med läroboken "Från forntiden till frihetstiden" samt anpassat arbetsmaterial. 

 

Titta på Lilla aktuellt 1 gång/ vecka samt samtala om aktuella nyhetshändelser.

 

 Arbeta i grupp med skriftligt material och filmer om Barnkonventionen. 

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Kunna fakta kring svenska historiska händelser. 

 

Undersöka och samtala om aktuella nyheter.

 

Medverka i samtal om Barnkonventionen och dess innehåll.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  7-9
 • Vikingatid, medeltid, stormaktstid och frihetstid. Några historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl den XII och häxprocesserna.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: