Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är liv ?- Vt 20

Skapad 2020-01-27 14:19 i Tullbroskolan Falkenberg
Livets Myller Det här arbetsområdet berör djur, svampar, bakterier och växternas liv. Svampar, bakterier/Virus och Alger Växtriket Djurriket Område "Biologi - ekologi - åk 7" är fortsättning på detta arbetsområde som behandlar Ekologi - Samspelet i naturen och människans påverkan på denna..
Grundskola 6 Biologi NO (år 1-3)
Vad handlar biologin om? Kunskaper om allt levande.

Innehåll

Syfte

 Syftet med undervisningen i biologi ska göra så att eleven:

 • kan kriterierna för liv.
 • känner till vad en organism är.
 • känner till vilka delar som finns i en en växtcell och djurcell.
 • kan skillnaden mellan en växtcell och en djurcell.
 • känner till vilken nytta och skada bakterier kan göra.
 • känna till hur Linné sorterade växter och djur i grupper och gav dem namn.
 • Bekanta sig med begreppen ekologi, ekosystem, biologisk mångfald och hållbar utveckling

Arbetssätt

 • Ha genomgångar och klassrumsdiskussioner.
 • Gleerups läromedel
 • Kolla på filmer (Studi.se), (SLI play)
 • Vi kommer att utföra ett kunskapstest.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: