Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans och rörelse

Skapad 2020-01-27 14:21 i Eriksbergsskolan Uppsala
Grundskola 8 Idrott och hälsa Musik
Dans och rörelse, grupparbete

Innehåll

Grupparbete och ämnesövergripande; musik & idrott.

Utveckla i grupp den givna koreografin
Utveckla tillsammans koreografin, ändra och lägg till. Gör den till er egen.

Progression: 
1. Lär dig koreografin utantill(benen) samt jobba med att hitta Tajming och jobba med din känsla för Puls. 

2. Lär dig arm, höft, huvud-rörelserna.

3. Gestalta musiken, hitta en känsla.

4. När gruppen är redo så filmar läraren gruppen, sedan får varje elev feedback.
Även gruppen får feedback te x formationer, syns alla mm.

5.Efter att ni fått feedback så jobbar ni vidare med dansen

6. Ni filmas igen för betygssättning.
    Detta sambedöms av samtliga idrottslärare, vilket vi idrottslärare brukar göra i momentet dans.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  E 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  E 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  C 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  C 9
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
  Idh  A 9
 • I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
  Idh  A 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
  Mu  E 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
  Mu  C 9
 • Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
  Mu  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: