Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2020-01-27 14:36 i Tunge skola Kungälv
Förklarande text/ faktatext
Grundskola 3 Svenska
I arbetsområdet beskrivande text kommer du att få lära dig hur man skriver en faktatext.

Innehåll

Mål:

Du ska kunna läsa och förstå olika faktatexter.

Du ska veta vad en faktatext är för något.

Du ska veta hur och var du kan söka fakta.

Du ska veta hur och hur man skriver en faktatext, hur texten är uppbyggd och hur du använder stödord.

Du ska kunna använda och förstå ord som är speciella för det ämne du skriver om. 

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • läsa olika faktatexter
 • se på film
 • lära oss hur innehållet i en fakta text är skriven. organiserat och vad som är typiskt för denna texttyp.
 • gemensamt plocka ut stödord och skriva faktatexter.
 • Ta reda på ämnesspecifika ord och begrepps betydelse 
 • fundera och diskutera vilka källor som är pålitliga.
 • planera och skriva en egen faktatext..

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att

 • delta aktivt på lektionerna både muntligt och skriftligt
 • samla fakta om något och sedan på egen hand skriva en faktatext.
 • Du ska använda speciella ämnesord och begrepp i din faktatext.
 • Du ska ange vilka källor du har använt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: