Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska

Skapad 2020-01-27 14:51 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 Svenska
Här skriver du en kort presentation av planeringen

Innehåll

Syfte

 • tala och samtala i olika sammanhang.
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter.
 • skriva texter för olika syften och mottagare,

Lärandemål

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka
i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor. I samtalen lyssnar eleven till
andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument. Eleven bidrar
till att anpassa sitt språk till olika situationer och sammanhang. Dessutom kan eleven
medverka i att planera och genomföra muntliga presentationer. I arbetet med presentationerna
medverkar eleven i att välja och använda några verktyg och digitala medier.
Eleven kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer. Genom att svara på frågor,
ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter. Eleven kan skriva
texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till
mottagare och syfte. Dessutom medverkar eleven i att strukturera texterna genom att
använda skiljetecken och stavningsregler. Eleven kan skriva med läslig handstil och på
dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika
typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer. Eleven kan medverka
i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande
vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans. Dessutom kan eleven
medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Samtala vid lektion i grupp.

Hålla i morgonlektion för en grupp elever.

 

Låna böcker på biblioteket.

Läsa böcker från olika genrer.

Lyssna på högläsning.

Tolka texten som du läst och hört  genom att svara på frågor kring det lästa.

Arbeta med lärobok.

 

Skriva för hand i din lärobok.

Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

 

Samtala inför grupp och anpassa ditt språk till situationen.

 

Läsa olika texter och tolka innehållet i en text. 

 

Lyssna på olika texter och tolka det du hört.

Arbeta med uppgifterna i din lärobok.

 

Skriva läslig handstil i din lärobok.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: