Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2020-01-27 15:08 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundsärskola 7 Idrott och hälsa
Här skriver du en kort presentation av planeringen

Innehåll

Syfte

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Lärandemål

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer
genom att bidra till att variera och anpassa sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven kan också simma 200 meter. Utifrån egna erfarenheter av fysiska
aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om samband mellan rörelse, hälsa och
livsstil. Eleven kan medverka i att genomföra och planera olika typer av aktiviteter i
natur- och utemiljö och bidrar till att anpassa aktiviteterna till olika förhållanden och
allemansrättens regler. Dessutom bidrar eleven till att orientera sig i kända miljöer och
medverkar då i att använda kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade
med lekar, spel och idrotter. Eleven medverkar också i att beskriva hur man kan agera
och använda olika hjälpredskap och metoder vid nödsituationer på land samt i och vid
vatten under olika årstider. Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och
symboler i resonemang om idrott, hälsa och upplevelser av olika fysiska aktiviteter, i
egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.

 

Undervisning

I undervisningen kommer du att:

Ha idrott i grupp i skolans idrottshall med varierat innehåll på lektionerna

Besöka Randiz 1 gång/ vecka. 

Bada och simma 1 gång/ vecka.

 

Teoretiska lektioner med material kring nödsituationer på land och i vatten. 

 Bedömning

Undervisningen ska lära dig att:

Simma 200 meter.

Genomföra olika moment och följa instruktioner på idrottslektionen.

Genomföra olika rörelser och aktiviteter på Randiz. 

 

Veta hur du kan agera om det uppstår en nödsituation. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Lekar, danser och idrotter samt deras regler.
  IDH  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  IDH  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten, även vintertid. Hur man kan hantera nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  IDH  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: