Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debatt

Skapad 2020-01-27 15:22 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Samhällskunskap
Debattartikel + debattera i klassen, ett samarbete tillsammans med Sv.

Innehåll

Debattartikel NA19A

Du skall nu få i uppgift att skriva en argumenterande uppsats i form av en debattartikel. Tanken är att din uppsats ska publiceras i en tidning eller på en webbsida för gymnasieungdomar. Nedan finns förslag på ämnesområden att debattera. Uppsatsen kommer att läsas av dina klasskamrater och Sara, eventuellt även din samhällskunskapslärare. För att ge dig inspiration finns det några debattartiklar och andra artiklar länkade nedan att utgå från och/eller bemöta, som handlar om mobilförbud i skolan, behovspröva barnbidraget, sockerskatt, kameraövervakning, tiggeriförbud, flygskatt och hårdare straff för näthat. Det går även bra att välja ett eget ämne att debattera.

Efter höstterminen har du lärt dig hur ett argumenterande tal ska se ut. En argumenterande text, t.ex. en debattartikel, är i princip uppbyggd på samma sätt, dvs. med inledning, följd av tre till fyra stycken, där dina argument med bevis presenteras och något motargument bemöts, samt till sist en avslutning. Textens omfång är inte det viktigaste i sammanhanget, men som riktlinje bör din uppsats vara längre än 1 sida men inte längre än 3.

Ämnesförslag:

·       Mobilförbud i skolan

·       Behovspröva barnbidraget/behovspröva inte barnbidraget

·       Sockerskatt - ett bra/dåligt sätt att få en bättre folkhälsa och minska sockerintaget. 

·       Fler övervakningskameror

·       Förbjud tiggeri/ Förbjud inte tiggeri!

·       Flygskatt

·       Hårdare straff för näthat

·       Valfri

 

 

Läs in dig på ditt ämne och hitta starka argument
Börja med att sätta dig in i ämnet. Vilka argument är lämpliga att använda sig av? Hur utvecklar du och bevisar dessa på ett övertygande och trovärdigt sätt? Vad är motståndarsidans starkaste argument och hur kan du bemöta detta/dessa?

Viktiga motargument att bemöta

Argument 3
Bevis (källor, resonemang, statistik, exempel)

Välj ut de tre starkaste och mest relevanta argumenten från din lista av argument och ett starkt motargument att bemöta.

 

Mer info finns på Teams - Kursmaterial

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
  Sam  -
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
  Sam  -
 • Presentation i olika former, till exempel debatter, debattinlägg och rapporter.
  Sam  -
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form.
  Sam  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt och nyanserat redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven komplexa samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också utförligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven samband och drar välgrundade slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleven kan också översiktligt redogöra för de mänskliga rättigheterna. I sin analys förklarar eleven enkla samband och drar enkla slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för de historiska förutsättningarnas betydelse och dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
  Sam  E
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  A
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen. Eleven diskuterar utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  C
 • Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder. Eleven diskuterar översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.
  Sam  E
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  A
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer samt formulera sig självständigt i förhållande till källorna.
  Sam  C
 • I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.
  Sam  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: