Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan - Örnen - Pinoprojekt VT2020

Skapad 2020-01-27 19:06 i 233331 Förskolan Kata Dalström Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Ett projekt under vårterminen där karaktären Pino ska skapa nyfikenhet och lust att lära.

Innehåll

 

 

 Undervisningsplan

Gör en planering för projektet utifrån nedanstående frågor

Tidsplan: VT 2020

Hur länge planerar vi att arbeta med det här?

VARFÖR har vi valt att arbeta med

det här?

Barnen gillar figuren Pino efter att sett den i populärkultur såsom barnprogram eller barnböcker.
Nyfikenheten stärktes då Pino förra terminen lämnade en brevlåda som i vilken han lämnade uppdrag i som de skulle utföra. 

Syftet med detta projekt är att skapa entusiasm och nyfikenhet hos barnen och skapa ett lustfyllt lärande med varierade aktiviteter baserade på läroplansmålen.


 

 

VAD ska projektet innehålla?

 


Projektet ska innehålla lärandeuppdrag (brev från Pino) som utmynnar i undervisning med barnen.
Uppdragen kommer utformas med utgångspunkt från läroplanen samt vad barnen är intresserade av för tillfället.
Uppdragen kommer göra anspråk på att vara lustfyllda, utmanande och stimulerande och i så stor utsträckning som möjligt vara anpassade efter barnens kompetens.

Aktiviteterna kommer planeras löpande under terminens gång för att kunna skapa aktiviteter som bygger på barnens intressen och behov.
Med detta arbetssätt kan man kombinera läroplansmålen och barnens intressen och nyfikenhet och därigenom skapa lustfyllt och stimulerande lärande.

 

 

 

HUR ska vi organisera?

Vilket förhållningssätt ska vi ha för att stödja lärandet?
Pedagogerna ska sträva efter att vara lyhörda efter vad barnen är nyfikna på och intresserade utav för att kunna anpassa aktiviteter och miljö därefter. 

Vilka material behöver vi?
VI kommer använda oss utav material som finns på förskolan men även naturmaterial från utomhusmiljön.

Hur kan vi involvera digitala hjälpmedel?
Bland annat genom att skapa uppdrag som involverar att barnen ska skapa med hjälp av en lärplatta eller att skapa miljöer med hjälp av projektorer eller högtalare.

När under veckan ska undervisningen ske?

Måndagar, onsdagar och torsdagar kommer vara då vi utgår från Pinos brevlåda och därmed har undervisningstillfällena.

Var ska undervisningen ske?

Undervisningen ska ske inomhus i tre olika mindre grupper samt utomhus tillsammans i storgrupp.
Det kan även ske i storgrupp inomhus om aktiviteten lämpar sig bättre för detta.

Vilka uppföljningsverktyg använder vi, på vilket sätt följer vi upp och vad?

Genom lärloggar och dokumentation kan vi se upp vad vi har gjort och sedan följa upp det under våra gemensamma reflektioner

 

 

 

VEM ska hålla i undervisningen?

Förskolläraren planerar undervisningstillfällena och tydliggör för pedagogerna hur undervisningen ska gå till.

 

 

 

Övrigt:

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: