👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Scaled Drawing and Model

Skapad 2020-01-27 23:09 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Teknik
Since 2014 it is possible to build a cottage of 25 sqm without building permits. The house has enough space to accommodate one person all year round. Your mission in this project is to design such a house exterior and interior and then to build a model of the house. The cottage should have a practical floor plan, stable construction, plumbing and lighting (two lamps).

Innehåll

INNEHÅLL/CONTENT

In this project you will be the project manager for a new house construction. You will have to choose who the house should be built for, what the house should look like and where it should be located. In the project you must first make sketches(scale drawing plan (eg 1:50) and then build a model of the house and motivate what choices you have made.  The house should be 25 sqm. in reality. You should also make a two part individual assignment on the a heating system in the house.

MÅL/TARGET

The house must have :

 • one room
 • kitchen 
 • toilet.
 • door and exit door, window and ceiling.

It should be 25 sqm in real size.The house drawings must be scalable, for example in scale 1:50.

You will also do a two-part individual work that is partly about different materials and partly about the heating system of the house.

Checklist:

 • A scaled sketch of floorplan, digital as well as printout
 • Process journal with pictures taken after each day's work
 • A neat and standing model of the house with all components mentioned above
 • Individual report about two aspects: 1. Choice of material depending on the weather conditions and needs of the owner of the house. 2. Choice of heating system and comparison of the selected heating system as compared to other types available. Why is your choice better?
 • No mess and sustainable construction of model with responsible usage and disposal of material.

 

MATERIAL/RESOURCES

Floor Plan

Sketchup

Video1

Video 2

Heating systems in Sweden (page in swedish,use google translate)

 

 

 

 

 

ASSESSMENT:

Three different assignments must be submitted:

 • Planning (Individual)

 • Model and drawing (Group)

 • Materials, heating systems and historical driving forces (Individual)

Uppgifter

 • HW : Teknik Process journals

 • Här kan du lägga större uppgifter, eller så många som du vill.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
 • Hur digitala verktyg kan vara stöd i teknikutvecklingsarbete till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
  Tk  7-9
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel lagring och skydd av data.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Rödabergsskolan MALL 7-9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1