👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hörförståelse

Skapad 2020-01-28 08:34 i Jakobsgårdskolan utv Borlänge
Planering för att träna hörförståelse inför nationella prov i åk 9
Grundskola 7 – 9 Engelska
Att kunna förstå talad engelska är en förmåga du har stor glädje och nytta av, både när du möter engelsktalande personer och när du tar del av film och andra media.

Innehåll

Ämne: Engelska - hörförståelse

Arbetsområde:

Hörförståelse

Syfte:

förstå och tolka innehållet i talad engelska
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Kunskapskrav:

Centralt innehåll:

En 7-9 Talad engelska från olika medier.
En 7-9 Talad engelska med viss regional och social färgning.
En 7-9 Hur talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.

 

Arbetsområde:

Hörförståelse

Konkreta mål:

Målet är att du ska förstå både helhet och detaljer i talad engelska. 
Du visar detta genom att svara på frågor eller återberätta efter att du lyssnat.

Bedömning:

Du kommer att bedömas efter hur väl du förstår budskap, instruktioner, sammanhang och helhet samt detaljer

Undervisning:


Vi kommer att se olika videos med olika teman och svara på frågor om innehåll och hur språket kan varieras för olika syften och sammanhang. Dessa uppgifter kommer att utföras på https://www.eslvideo.com/ och kommer att finnas i olika svårighetsgrader.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9