👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska -skriva

Skapad 2020-01-28 08:51 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 6 Engelska
Vi kommer arbeta med att skriva texter och lära oss om Australien

Innehåll

Du skall kunna:

 

 • veta något om Australien och dess likheter och skillnader med Sverige

 • Skriva en text

 • Använda ord i plural 

 • Göra någon förbättring av din text

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 

 • EPA

 • jobba med Champ 6 + övningar

 • Träna på gamla nationella prov

 • Titta på filmklipp

 • genomgångar med övningar

 

Slutuppgift:

Bedömningsportalen “A place I like” träningsuppgift.

 

Bedömningsuppgift - Gammalt nationellt prov

Uppgifter

 • Bedömningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
Engelska -skriva

Ej godkänd
E
C
A
Skriva
behöver stöd av vuxen för att skriva enkla texter på engelska.
kan skriva enkla och begripliga texter på engelska. Skriver hela meningar.
kan skriva enkla och relativt tydliga texter på engelska som är relativt sammanhängande. Skriver hela meningar, fraser och ord på engelska
kan skriva enkla och tydliga texter på engelska som är sammanhängande. Skriver hela meningar, fraser och ord på engelska
Strategi
behöver stöd av en vuxen för att göra förbättringar av min text.
kan göra enkla förbättringar av min text.
kan göra några olika förbättringar av min text.
kan göra flera förbättringar av min text.
Australien
Behöver stöd av en vuxen för att berätta något om Australien och jämföra det med mina egna erfarenheter och kunskaper
Kan berätta på ett enkelt sätt om någon sak om Australien och jämför det med mina egna erfarenheter och kunskaper
Kan berätta några saker om Australien och jämför det med mina egna erfarenheter och kunskaper
kan berätta fler olika saker om Australien och jämför det med mina egna erfarenheter och kunskaper