Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaksdag; tala, lyssna, samtala

Skapad 2020-01-28 08:56 i Minecraft Landvetter Södra Härryda
Grundskola 1 – 3 Svenska
Att samtala handlar både om att kunna prata och lyssna.

Hur gör jag så att den andre lyssnar när jag pratar och hur gör jag så att den andre förstår att jag lyssnar på den?

Eleverna har varit med och bestämt att de vill ha en leksaksdag. De har förstått att en måste koppla träningen/undervisningen till skolans kurs och läroplaner.

Innehåll

Syfte:

Förmågor som ska utvecklas i skolår 1-9:

 • förmågan att formulera sig och kommunicera i tal
 • förmågan att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Förmågor att utveckla inom detta område

Jag ska under skolår 1-3 utveckla förmågan att:

 • samtala om olika frågor och ämnen
 • ställa frågor 
 • framföra egna åsikter 
 • ge kommentarer

Centralt innehåll

 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

Undervisningen

I undervisningen kommer vi att:

 • samtala om ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 
 • träna på att samtala i små och stora grupper 
 • träna på att ställa frågor 
 • träna på att säga vad man tycker 
 • träna på olika tonfall och kroppsspråk 
 • träna på lyssnartekniker

Eleverna ska få övning i att:

 • samtala med varandra 
 • lyssna på varandra och ställa frågor 
 • använda olika tonfall, volym och kroppsspråk


Vi kommer att ha en "leksaksdag" där du ska säga vad du tycker om en leksak som du tar med till skolan. 

 • Bestäm med vilken röst du ska prata.
 • Bestäm hur du ska använda kroppen för att beskriva och förklara.
 • Bestäm vilka ord du ska använda, talspråk, slang eller skriftspråk. 
 1. Beskriv leksaken.
 2. Vad är det för något? 
 3. Hur ser den ut?
 4. Vad har man den till?
 5. Vem har du fått den av eller ha du köpt den själv; har du sparat ihop pengarna själv?
 6. Varför tycker just du att den här leksaken är så speciell? tex. "Jag gillar den här för att den kan..."


Du som lyssnar ska träna på att: 

 1. Lyssna aktivt.
 2. Ställa frågor utifrån det du faktiskt har hört kompisen säga just nu.
 3. Återberätta genom att säga: " du sa att ...... Vad menar du med ....?"


Vi ska också träna på: 

 • Ta ansvar för sin leksak genom att ta ansvar för sina studier och arbetsmiljön, det ska vara lika lugnt som utan leksaker på lektioner och raster. Påminn om lugn och ro annars måste en vuxen ta hand om leksaken. 
 • Ta ansvar för sin närmiljö genom att hålla reda på sina leksaker, inte sprida ut dem och inte tappa bort dem.

Dela med sig

 • genom att kunna leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen.
 • Utveckla regler för arbetet och samvaron i gruppen genom att göra regler.

 

Bedömning

Vi tittar på din förmåga att:

 • lyssna aktivt 
 • ställa frågor 
 • framföra åsikter 
 • ge kommentarer
 • samtala om olika frågor och ämnen

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: