Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utvecklingsveka

Skapad 2020-01-28 08:56 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Vecka 5 innebär fokus hållbar utveckling i Mitt i City. På Spiran fokuserar vi bland annat på att kombinera vårt relationsbygge med närmiljön med praktisk nytta och källsortering vid Humlegården.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Samla ihop material som barnen kan relatera till, så som mjölkpaket och föremål i plast, för återvinning. 

 

 

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Grundläggande förståelse för material, och erfarenhet av att ta hand om förbrukat material. 

Ytterligare relation till och trygghet i närmiljön.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Språklig förmåga, känsla av gemenskap i aktiviteten. Pröva och hjälpa till med källsortering/sophantering.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 I kombination med Stadsmöte och vistelse i närmiljö även få vara med och källsortera vid stationen vid Humlegården. 

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 Hjälp barnen att uppmärksamma element i omgivningen, följ upp saker och händelser under vandringen som fångar deras intresse.

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Vad är den/det? Vad har varit i den här (rörande ex. mjölkpaket, smörbyttor etc)? Var ska vi slänga den/det?

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 Vad har vi gjort? Vad gjorde vi med (ex.) mjölkpaketet? 

Följ upp med dokumentation i anslutning till aktiviteten för lättare reflektion.

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: