Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemkunskap /VAA

Skapad 2020-01-28 09:00 i Loviselundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 2 – 6 Vardagsaktiviteter Hem- och konsumentkunskap
Vi arbetar med hemkunskap inom ramen för ämnesområdet Vardagsaktiviteter samt ämnet Hem- och konsumentkunskap.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

Vi ska arbeta med:

att tyda ett recept

att följa ett recept

använda olika mått och namn på olika redskap i ett kök

arbeta med olika begrepp som skära, hacka, nagga

efterarbete i matlagning och bakning, såsom att plocka in i skåp, torka av arbetsytor och diska  

hur maten påverkar din kropp och hälsa

 

Hur ska vi arbeta?

Vi arbetar tillsammans i lilla köket 

Vi arbetar med bildstöd till alla moment. 

Vi arbetar tillsammans på smartboarden samt enskilda uppgifter.

Vi har samtal om hur vår hälsa hänger ihop med vad vi äter. 

Vi ska träna på att stanna kvar under hela lektionen för att klara av alla moment, från förberedelse till efterarbete. 

 

 

Vad ska du lära dig?

Du kommer att få lära dig hur olika ord på ett recept ska läsas ut, och vilka redskap som ska användas. 

Hur du ska använda redskapen på ett adekvat sätt. 

Att det är flera moment i matlagning och bakning och att alla är viktiga att genomföra. 

Samt hur det du äter påverkar din kropp och hälsa.

Uppgifter

 • En uppgift kopplad till arbetsområdet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Samband mellan mat och hälsa.
  VAA  1-9
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  E 6
 • I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  E 6
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  C 6
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
  Hkk  C 6
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  A 6
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  A 6
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  A 6

Matriser

VAA Hkk
Kunskapskrav hkk åk 1-6, grundsärskola

Insats krävs
E
C
A
Måltider
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Använda redskap & livsmedel
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Hälsa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
Vardagliga frågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Konsekvenser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan också föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Konsumentfrågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: