Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns uttryck genom Språk

Skapad 2020-01-28 09:22 i Morgongåva Förskola Heby
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi uttrycker oss genom Språk! Vi vilka språk kan vi använda? Mitt språk, ditt språk, digitalt eller analogt, kroppsspråk, teater, skapande .. Genom varierande aktiviteter och många uttryck vill vi väcka nyfikenhet för att kommunicera på olika sätt.

Innehåll

Mål

 Kopplingar till läroplanen

 

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 

 

Bakgrund

Vi vill stärka barnen genom att skapa sammanhang och mening utifrån ens erfarenheter, intressen och sätt att tänka. Genom varierande aktiviteter och genom många språk och uttryck vill vi ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

 

Arbetssätt/Undervisning. 

- Berättelser

- Högläsning

- Skapande 

- Teater

- Digitalt 

- Rörelse

 

 

Uppgifter

- Berättelse- början-mitten-slutet

-högläsning Sandvargen

 - Berättelser-sagostunden/berättelsekort

- Egna bilder i skogen

-Bilder från skogen blir berättelser

-Skapa en saga med språkkort

- Rörelse och sång där barnen får uttrycka sig på olika sätt med kroppen.

 

Reflektion/Analys

Vid varje reflektionstillfälle görs en reflektion utifrån de aktiviteter/uppgifter ni gjort under gågna veckan.

 

Uppgifter

 • Berättelser-början,mitten, slutet v 3

 • Högläsning-Sandvargen

 • Berättelser- sagostunden/berättelsekort v4

 • Egen berättelse: Egna bilder i skogen v 5

 • Forts. Egen berättelse: Bilder från skogen blir berättelse v 5

 • Skapa en saga med språkkort v6

 • Forts. Egen berättelse v6

 • Forts. Egen berättelse v7

 • Forts. Egen berättelse Grupp 1, v9

 • Forts. Egen berättelse grupp 2, v 9

 • Forts. Egen berättelse v 10

 • Barns uttryck genom rörelse och sång

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: