👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Join the quest år 1

Skapad 2020-01-28 09:27 i Bringsta skola Nordanstig
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 1 Engelska
Join the Quest! Följ med på ett äventyr där du lär dig världsspråket engelska. Du kommer att lyssna, läsa och skriva och samtala på engelska. Let´s Go!

Innehåll

Syfte

I åk 1 kommer vi att använda läromedlet "Join the Quest" i engelsk undervisningen som stöd när eleverna ska lära sig världsspråket engelska. 

Lärandemål

Eleverna kommer att lära sig ord och begrepp som gör det möjligt att samtala med andra om vardagsnära händelser. Eleverna kommer att lyssna på talad engelska och läsa och skriva enkla fraser. Vi kommer också att lära enkla sånger och ramsor på engelska.

 

Undervisning

 • Eleverna arbetar i helklass, i par och enskilt. 
 • Eleverna ska få lyssna på brittisk engelska.
 • Eleverna kommer att få se filmer, lyssna på barnböcker, lära sig ramsor och sånger. 
 • Jobba i läromedlet "Join the Quest" 

 Bedömning

 • Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter som vi har arbetat med.
 • Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd. 
 • Förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 3.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Du kan formulera dig muntligt med enkla ord och fraser som du övat på. Du kan stava korta välkända ord på engelska
Du kan formulera dig muntligt och föra en enkel dialog på engelska. Du kan skriva enkla välkända ord och fraser på engelska.
Du kan formulera dig muntligt och föra en längre dialog och samtal på engelska. Du skriver hela meningar och olika fraser på engelska.

Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du förstår enkla instruktioner på engelska inom områden som är välkända för dig. Du förstår i stora drag handlingen i välkända sagor och texter.
Du förstår enkla instruktioner och beskrivningar inom välkända områden på engelska. Du förstår och kan återge något av innehållet i sagor och texter som är välkända för dig.
Du förstår instruktioner och beskrivningar i flera led på engelska. Du förstår och kan återge innehållet i sagor och texter inom områden som är välkända för dig på svenska eller på engelska.

Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning
Du kan läsa korta välkända ord som vi arbetat med.
Du kan läsa ord och korta fraser som är välkända för dig och som vi har arbetat med. Du kan läsa enkla meningar.
Du kan läsa hela avsnitt med förståelse och flyt i välkända texter som vi har arbetat med.