👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi årskurs 9

Skapad 2020-01-28 10:00 i Högalidsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Geografi
Hur ska vi minska fattigdomen i världen, ojämlikheter och lösa klimatkrisen? Hur arbetar FN med de Globala målen till år 2030? Och hur går det egentligen för de 17 målen?

Innehåll

Planering Geografi vt 20 9c

 

Syfte

Vi kommer studera ämnet demografi och globala utvecklingsfrågor.

Vi kommer arbeta med begrepp som migration och urbanisering.

Vi kommer lära oss om problem som rör brist på mark och vatten.

Vi kommer undersöka hur det står till med fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

 

demografiʹ (av demo- och den grekiska efterleden -graphiʹa ’-beskrivning’, av graʹphō ’skriva’)befolkningsläraden vetenskap som ägnas studier av befolkningens storlek, sammansättning och geografiska fördelning, samt av förändringar i befolkningsstrukturen förorsakade av demografiska händelser.

Källa:ne.se

 

 

Centralt innehåll i Skolverkets kursplan för Geografi

·         Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.

·         Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

·         Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

·         Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

·         Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

Material

Läroboken Geografi SO Direkt

s.340-369, 380-395

Ne.se

https://www.globalamalen.se/

 

 

 

Arbetssätt

Genomgångar

Arbete i par med ett land i behov av utveckling där ni fokuserar på befolkningsfrågor och hälsofrågor kopplat till FN:S Globala Mål. https://www.globalamalen.se/

 

Redovisning

Antingen redovisar ni skriftligt eller muntligt det ni finner i ert arbete med ett land medn utbredd fattigdom och ohälsa. Eller så använder vi era kunskaper kring utvecklings-och befolkningsfrågor för att ta fram frågor till ett prov.

Preliminärt datum för redovisning vecka 10 (Veckan efter Sportlovet).