Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Felix upptäcker de globala målen

Skapad 2020-01-28 10:08 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Kan du tänka dig hur det är att vara en liten hare? Nyfiken och resglad. Följ med Felix när han reser miljövänligt, med cykel, tåg och till fots för att lära sig mer om de 17 målen för en bättre värld. Och visst kommer Felix att skicka brev till er. Dessutom kommer han få hjälp av "Plastian, der kleinen Fisch" och andra berättelser som vi koppla till de globala målen.

Innehåll

Innehåll

1. Varför ska vi arbeta med det här?

Du ska utveckla ditt förmåga att reflektera över samhällsfrågor, formulerar dig och sammanfatta det som hörs i egna ord och uttrycka egna åsikter både muntligt och skriftligt

2. Det här kommer du att få undervisning om:

- högläsning, hörförståelse

- ämnesord och begrepp 

- hur du formulerar och uttrycker egna åsikter både muntligt och skriftligt

- vad du kan göra för att bidra till att uppnå de globala målen

3. Det här vill jag att du ska lära dig:

- ämnesord och begrepp för att förstå de globala målen 

- formulerar egna åsikter och hela meningar, samt korta texter

4. Så här kommer vi att arbeta:

Vi läser gemensamt och växla mellan högläsning och egen läsning

- Vi tränar i grupp och på egen hand t ex stavning och hur man formulera och uttrycker åsikter

5. Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

- Delvis kommer du få feedback av dina klasskamrater, delvis av din lärare

- du kommer regelbunden få personligt, skriftligt eller muntligt, återkoppling av din lärare, så att du utvecklas

- kunskapsbedömningen sker två gånger på året på unikum 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: