👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering tulpanens fritidshem Ljunggrenska skolan fredagsmys 24 januari

Skapad 2020-01-28 10:11 i Ljunggrenska skolan F-3 Trelleborg
Grundskola F – 6
Kopiera och döp om den.

Innehåll

 

Lärmål.  demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och konflikter kan hanteras på ett konstruktivt vis. Eleverna skall lära sig acceptera demokratiska beslut. Samt lära sig tålamod, tolerans, turtagning, hänsyn och respekt.

 

 

 

 

Planering av utvärderingI diskussion med barnen om vad de tyckte om demokratiskt val och hur de upplevde aktiviteterna samt vad de lärt sig. Samt observationer av oss pedagoger.

 

 

 

Undervisning. Eleverna får i samlingen välja mellan 3-4 olika aktiviteter samt film

Och Wii. De kan välja själva och de får påbörja en aktivitet men kan och välja att hoppa över till en annan aktivitet om de så önskar. Men då måste de först säga till en vuxen. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -

Matriser

LGR11 - KAPITEL 4 FRITIDSHEM

Vilka förmågor ska utvecklas? Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
Markera en eller flera av förmågorna...
 • Gr lgr11
...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handli,ng
...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,
...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.