👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3 vt

Skapad 2020-01-28 10:16 i Simrislundsskolan Simrishamn
Planering, i engelska för årskurs 3, som utgår från förmågorna i skolverkets diagnosmaterial.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Vi kommer att jobba med kända områden för eleverna (mig själv, familjen, mat, intresse, hem, kläder...). Det kommer

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att arbetar med samtalsövningar, stenciler, spel, glosor.eu och den digitala boken på Gleerups.
I skolan kommer du att få träna på och lära dig:

* att säga hela meningar på engelska som har anknytning till din vardag, t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv.
* att prata engelska med dina klasskamrater
* att lyssna på engelskt tal med hjälp av hörförståelseövningar, böcker, musik och din lärare
* sånger och spel
* att läsa och förstå ord och enkel text 
* att skriva enkla engelska ord och fraser 
* vi kommer även i samarbete med so titta på hur de lever i engelska länder och deras traditioner.

 

.

Min lärare kommer att bedöma

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

  • att säga engelska ord, fraser och meningar
  • att prata engelska med dina klasskamrater
  • att lyssna på engelskt tal
  • att delta i enkla sånger
  • att läsa och skriva engelska ord

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
    En
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    En
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
    En
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
    En

Matriser

En
Engelska 1-3 Simrishamns kommun

Engelska 1-3

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Du har utvecklat förmågan

Läsa
  • En  1-3
  • En  1-3
  • En  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Kan läsa och förstå välkända ord kopplat till bilder t ex boy, cat
Kan läsa och förstå välkända ord utan bildstöd
Kan läsa och förtå enstaka välkända enkla menigar ("It is a cat")
Kan läsa och förstår enklare kortare instruktioner (t ex Colour the numbers
Lyssna
  • En  1-3
  • En  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Förstår kända enkla ord och fraser med stöd av t ex kroppsspråk.
Förstår kända enkla ord och fraser när någon talar sakta och tydligt. (t ex hälsningsfrraser, "cat", "sit down", "My name is...")
Förstår när någon talar tydligt och sakta, samt använder ett enkelt språk och det handlar om något ämne du känner igen.
Förstår enkla, korta instruktioner och samtal.
Tala
  • En  1-3
  • En  1-3
  • En  4-6
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Säger enkla ord och fraser (meningar) genom att härma. Deltar i sång rim och ramsor.
Utifrån mycket kända situationer som jag har varit med om tidigare använder jag enkla ord och meningar som jag har övat in
Jag deltar i samtal genom att besvara och ställa enkla frågor i situationer jag varit med om tidigare. Använder inövade ord och fraser, t ex "What is your name? My name".
Jag använder kända ord, fraser och meningar och sätter samman dem till ett sammanhängande budskap.
Skriva
  • En  1-3
  • En  1-3
Jag deltar.
Jag visar intresse.
Jag kan skriva av kända enkla ord kopplade till bilder.
Jag skriver kända enkla ord kopplade till bilder
Jag skriver kända, enkla ord och meningar kopplat till bilder. T ex "boy", "It is a cat"
Jag skriver mycket enkla texter med hjälp av kända ord eller enkla meningar.