Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap år 5 Islam

Skapad 2020-01-28 10:20 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att bekanta oss med en av de största religionerna i världen. Hur en vardag för en troende muslim kan se ut med högtider, sedvänjor och ceremonier. Vidare kommer vi att lära oss om heliga platser, viktiga händelser, skrifter och personer inom islam.

Innehåll

 

Mål: Ni skall kunna besvara följande frågor:

·         Hur det ser ut inne i en moské?

·         Vad kan en muslim göra för att visa sin tro i vardagen?

·         Vad innebär ramadan?

·         Hur och varför firar muslimer högtiderna Id al-Fitr och Id al-Adha?

·         Vem var Muhammed och vad gjorde han?

·         Vilka var Abraham och Ismael och varför är de viktiga för muslimer?

·         Hur skall en muslim leva enligt islams fem pelare?

·         Hur tror muslimer att världen skapades?

·         Vad finns det för olika grupper inom islam?

Undervisning och centralt innehåll:

·         Ritualer, levnadsregler, heliga platser.

·         Centrala tankegångar i religiösa berättelser.

·         Livsfrågor och etik.

·         Vad religion kan göra för vår identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Exempel på metoder och arbetssätt:

·         Föreläsningar av lärare.

·         Diskussioner i helklass.

·         Film.

·         Grupparbeten och enskilda presentationer.

·         Uppgifter från kurslitteratur med ordjakt, träna på begrepp och samband.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: