Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemiförsök

Skapad 2020-01-28 11:04 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 5 Kemi
I temat Kemiförsök kommer vi göra fysikaliska och kemiska tester för att bestämma egenskaper hos fem okända ämnen. Vi jämför den information vi får fram med känd fakta om olika ämnen. På så sätt kan vi dra slutsatser om vilka ämnena är och argumentera för våra resultat.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll i årskurs 4–6

 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Äldre tiders beskrivningar av materiens uppbyggnad. Kemins förändring från magi och mystik till modern vetenskap.
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Några metoder för att dela upp lösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

 • Det här kommer du få göra:
 • Undersöka okända ämnena med dina sinnen och genom att blanda dem med vatten.
 • Träna på att observera lik- heter och skillnader i egenskaper och på att använda olika ord för att beskriva dem.
 • Undersöka ämnenas kemiska egenskaper genom att tillsätta olika indikatorer och genom att värma dem.
 • Observera kemiska reaktioner som sker och dokumentera dina iakttagelser.
 • Jämföra med känd fakta om ämnena och dra slutsatser om vilka ämnena är.
 • Använda dina erfarenheter från temat till att själva planera, genomföra och utvärdera en undersökning av vilka av ämnena som ingår i en blandning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: