Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A kapitel 3 HT19

Skapad 2020-01-28 11:23 i Eskilsbyskolan Härryda
Du kommer att få lära dig mer om talen 0-100, tiotalsövergångar, addition och subtraktion. Du kommer också får börja med multiplikation och division och lära dig mer om klockan. Vi använder boken men också annat material.
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att arbeta med addition och subtraktion och börja öva på uppställning och växling. Vi kommer också fortsätta att träna på huvudräkning och begreppsförståelse samt att se mönster i talföljder,

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska lära dig:

 • HUR STÄLLER MAN UPP TAL 
 • VÄXLING TIOTAL TILL ENTAL
 • HUR JOBBAR MAN MED MINNESSIFFRA
 • ENHET
 • STRATEGIER VID PROBLEMLÖSNING
 • BÖRJA ADDITIONEN OCH SUBTRAKTIONEN FRÅN ENTALEN

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska lära dig detta genom att:

 • Arbeta i din arbetsbok där du befäster metoder och strategier.
 • Delta i diskussioner och samtal om valda strategier och beräkningar. Här får du förklara hur du tänker och pröva olika sätt att lösa uppgifter
 • Arbeta laborativt. i grupp och enskilt där du får diskutera hur man kan göra för att räkna ut en uppgift.
 • Träna på huvudräkning på olika sätt 

Vad som kommer att bedömas:

Din förmåga att:

* lösa uppgifter inom talområde 0-100 med addition och subtraktion med hjälp av algoritmer (uppställning

* Metakognitivförmåga: att reflektera och välja strategier, pröva och ompröva.

* Kommunikativ förmåga: att samtala, resonera och kommunicera. Redogöra och formulera.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa vad du kan:

 • i gemensamma diskussioner.
 • i enskilt och i grupp/par-arbete.
 • I genomgångar.
 • i delen , vad har jag lärt mig i arbetsboken.
 • test

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik 2A kapitel 3

Problemlösning och resonemang

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Förstår uppgiften, visar hur du har räknat med "mattespråk och i bild", använder skriftlig metod, ord eller bild

Metoder

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Använder skriftliga metoder för att utföra beräkningar vid addition och subtraktion
Huvudräkning
addition och subtraktion
Obekanta tal
Kan bestämma värdet av obekanta tal i likheter

Begreppsförståelse

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Förstår och använder begreppen på rätt sätt: uppställning, växla, minnessiffra, marginal, hörn, cirkel, rektangel, metod, addera, subtrahera
Förstår begreppen ental och tiotal
.

Kommunikation

Eleven behöver träna mer
Eleven har visat kunskap
Behärskar talföljder från olika naturliga tal uppåt och nedåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: