Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa - dans, takt, rytm och rörelser till musik

Skapad 2020-01-28 11:48 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 6 Idrott och hälsa
MUSIK, RÖRELSE och DANS är något du kan ha stor nytta och glädje av hela livet!

Undervisningen ska ta upp dansen ur flera perspektiv. Det kan vara dans som social gemenskap, som motionsform eller som ett kreativt uttryckssätt.

Genom dansen kan du utveckla en social förmåga som du har nytta av i vuxenlivet och genom att du lär dig olika danser kan de föra traditionen vidare.

Innehåll

Dans, takt, rytm och rörelser till musik, åk 5

Dans, takt, rytm och rörelser till musik
4 lektioner, (4x40 min)

Förmåga att utveckla:
- Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.
- Förebygga risker vid fysisk aktivitet.

Syfte:
- Utveckla rörelseglädje, koordination, kondition, styrka, rörlighet, mental förmåga, motivation
- Förebygga risker och skador i samband med fysisk aktivitet.

Centralt innehåll: (Vad vi ska arbeta med.)
-Vi arbetar med grovmotoriska samt sammansatta grundformer.
- Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
- Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer (så som dans).
- Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
- Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer så som dans.

Läraktiviteter: (Hur vi ska arbeta.)
- Vi tränar på att koordinera våra rörelser, hitta takt och rytm samt röra oss till olika sorters musik.
- Vi leker, dansar och rör oss till musik.
- Modern dans som t ex disco och hip hop blandas med pardans, ringdans och folkdans.
- Vi samtalar om upplevelser av dans och sätter ord och begrepp på det vi gör.
- Disskuterar om kroppsliga och mentala effekter av dans som träningsform.

Bedömning (Vi kommer att bedöma din förmåga att ...) (Kunskapskrav)
- Använda din kropp i de olika rörelserna.
- Utföra rörelserna: teknik, takt och rytm
- Följa instruktioner, tänker på säkerheten och samarbete
- Deltagande i samtal och diskussioner samt hur du förstår ord och begrepp inom det aktuella området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Idrott och Hälsa, dans, takt, rytm och rölser till musik

Till viss del
Relativt väl
Väl
Rörelse
Delta i samt anpassa rörelser till lek, dans, idrott och spel i olika miljöer.
Provar aktiviteter och kan till viss del ta till sig teknik och instruktioner.
Har god teknik i idrottsgrenar och kan förändra efter instruktioner.
Har mycket god teknik i många aktiviteter.
Rörelse
Anpassa rörelser till takt och rytm.
Deltar i dans och rörelse till musik, hittar rytm och takt ibland.
Rör sig till musiken med takt och rytm i de flesta fall.
Rör sig med god takt och timing till musik i dans och andra rörelser till musik.
Risker och nödsituationer
Förebygga skador
Följer instruktioner, regler och visar hänsyn. Deltar i olika aktiviteter samt uppvärmning.
Ger några förslag på/visar hur man undviker skador samt har goda kunskaper om uppvärmning.
Har mycket goda kunskaper om uppvärmning samt hur skador kan undvikas. Genomför övningar och aktiviteter på rätt sätt samt tänker på säkerheten
Samtal och diskussion
Samtala om hälsa och egna upplevelser
Deltar i diskussioner samt samtalar på ett enkelt sätt om hälsa och egna upplevelser av dansen som träningsform.
Förklarar vissa ord och begrepp och kan relativt väl förklara kroppsliga och mentala effekter av dansen som träningsform.
Ser helheten, hur olika delar hänger ihop, kroppsligt och mentalt och kan tydligt förklara detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: