Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norretulls Grundsär Slöjd VT20

Skapad 2020-01-28 12:02 i Norretulls grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
Terminens arbete inkluderar vävning, sammansättningar i trä, prövande av olika material, deras egenskaper och tolkning av uttryck.

Innehåll

Ämnesområde:

Slöjd

Tidsram:

vårterminen 2020 

Konkretisering av kunskapskrav:

Du skall utföra en lite mer avancerad planering i form av en skiss med mått och materialval.

Du skall kunna följa en enkel arbetsbeskrivning.

Du skall med eller utan stöd kunna skapa ditt alster efter planeringen.

Du skall under skapandet kunna använda de redskap och verktyg som behövs på ett säkert och korrekt sätt.

Du skall få möjligheten att arbeta med olika material, både hårda och mjuka.

Du skall träna på att använda ord som är riktade mot slöjden på ett korrekt sätt.

Du skall ta del av olika stilar och ungdomskulturer.

Du skall försöka se och diskutera likheter och skillnader mellan dessa stilar och dina alster.

Du skall få möjlighet att utveckla ditt eget sätt att uttrycka dig i form och färg.

Arbetssätt:

Du kommer få planera upp ett eget arbete utifrån de tekniker som vi bestämmer. Detta arbete kommer kräva lite mer i form av eget ansvar än vad som du tidigare är vana vid. Du skall redan under planeringsfasen av arbetet börja fundera om och tänka ut vilka material du vill använda dig av under arbetet. Temat på ditt alster skall vara väl genomtänkt och du skall kunna argumentera om och för dina val. Du skall även försöka koppla ditt arbete till en viss trend eller tradition som finns i samhället.

Kopplat till detta kommer även genomgångar av olika relevanta verktyg och redskap ske löpande under hela terminen. Informationsmaterial kommer finnas tillgängligt för att kunna utveckla ett eget sätt att uttrycka sig på i form och färg. Möjlighet för att kunna söka egen inspiration via internet kommer även finnas tillgänglig. 

 

Bedömning:

Bedömning sker löpande praktiskt och avstämningstillfällen där eleven kan visa sina kunskaper teoretiskt samt vetande om de olika tekniker som vi använder oss av.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Ergonomi och arbetsmiljö, till exempel lämplig arbetshöjd och ljudnivå.
  Sl  7-9
 • Mode och trender i ungdomskulturer, vad de signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Slöjd historiskt och i nutid, till exempel lokala hantverkstraditioner och aktuella trender.
  Sl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Norretull grundsär 2020, Slöjd, åk 7-9

E
C
A
Hantverkstekniker
Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Trender & traditioner
Dessutom bidrar eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: