Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insändare

Skapad 2020-01-28 12:30 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 8 Svenska Svenska som andraspråk
En väg att påverka och förändra kan vara att skriva en insändare. Vi arbetar med argument av olika slag, samt skriver en egen insändare i syfte att påverka andra.

Matriser

Sv SvA
Insändare

Når ej målen
E
C
A
Innehåll, texttyp
Eleven följer instruktionen och texten fungerar i huvudsak som en insändare. Eleven för fram åsikter med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven följer instruktionen och texten fungerar relativt väl som en insändare. Eleven för fram åsikter med utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang
Eleven följer instruktionen och texten fungerar väl som en insändare. Eleven för fram åsikter med välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig och har en struktur som i huvudsak passar en insändare.
Texten är i relativt väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som passar en insändare relativt väl, till exempel genom att den har en tes, argument och en avslutande uppmaning.
Texten är i väl sammanhängande och begriplig och har en struktur som passar en insändare väl, till exempel genom att den har en tes, tydliga argument och en effektiv avslutande uppmaning.
Textbindning
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak
Meningsbyggnaden fungerar relativt väl, till exempel genom att vara varierad.
Meningsbyggnaden fungerar väl, till exempel genom att vara varierad och träffsäker
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Eleven följer i relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: