👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken del 1:Flodkulturerna

Skapad 2020-01-28 12:43 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Historia

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
    Hi  7-9
  • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
    Hi  7-9
  • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
    Hi  7-9

Matriser

Hi
Flodkulturer

E
C
A
Kunskaper om tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Resonemang (orsaker och konsekvens)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.