Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för 1-3 åk 2020 vårtermin

Skapad 2020-01-28 12:43 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Anpassad tom mall baserad på MCLS PP Mall skapad av Silvia Margarita Cordero Padilla
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Eleven ska utveckla följande förmågor: 1. Att prata på modersmålet 2. Att skriva på modersmålet 3. Att utveckla modersmålet 4. Att använda modersmålet i olika situationer 5. Att se skillnader mellan modersmålet och svenska. 6. Att läsa och prata om olika texter 7. Att prata om traditioner i länder där modersmål talas.

Innehåll

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmål med olika människor.

Du ska kunna jobba själv eller i gruppen med dina klasskamrater.

Du ska kunna diskutera, skriva, läsa om saker som är intressanta för dig.

Du ska kunna använda olika teknik och kunna lösa problem .

Du ska kunna använda fantasi och kreativitet.

 

 Globala Målen:

Modersmålslektioner ska också behandla följande Globala Målen:

                  

 

 

Tidsplan:

 

Introduktion

 

 

 

 

 

Förmågor, innehåll, arbetssätt och bedömning

Förmåga - Läsa

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
- läsa högt, läsa tyst

 

hur du berättar om de  texter du läste eller hörde
Läsriktning och skrivtecknens form och ljud i jämförelse med svenska
.jämföra bokstäverna mellan modersmål och svenska alfabetet
.om du kan skilja bokstäverna på svenska från dem på modersmålet
Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människorsupplevelser och erfarenheter.
.du ska läsa sagor, rim och ramsor
.om du kan rim och ramsor som ni pratade om på lektionerna
Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp
.
.
     

 

Förmåga - Skriva

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen
skriva alla bokstäver, skriva enkla meningar
- om du kan alla bokstäver

- om du kan skriva enkla meningar

- om du kan skriva kortare texter

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse. .träna att använda ordböcker och andra hjälpmedel

.du ska kunna använda ordböcker och andra hjälpmedel

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. . .prata om vad nya ord betyder .om du kan nya ord

Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

.Förmåga - Språkjämförelse

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
.jämföra ordning av orden i meningar på modersmålet och svenska
.om du kan skilja ordning av orden i meningarna på modersmålet
Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
.
.
 
   Förmåga - Tala

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Muntligt berättande för olika mottagare.
.titta på korta filmer och berätta vad som var på filmen

berätta om vad som hänt i ditt liv

.om du kan berätta om vad du upplevt i ditt liv
Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
lyssna på dikter och låtar från länder där modersmålet talas
.om du kan om dikter och låtar du lyssnat
Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. 

 

.prata om vad nya ord betyder
.om du kan nya ordFörmåga - Kultur

 

Central innehåll Hur vi ska arbeta Läraren ska bedöma
Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.

 

Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

.du ska berätta gåtor och lösa dem som du läser och hör
.om du kan gåtor
Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang

 

Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.p

.läsa kortare texter om hur man firar födelsedagar, högtider
.om du kan om länderna där modersmål talas

 

Övrigt

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: