Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden åk 6

Skapad 2020-01-28 13:05 i Sundbornsskolan Falun
Arbetsområdet rymden.
Grundskola 4 – 6 Fysik
Jorden roterar runt sin axel samtidigt som solens strålar hela tiden träffar vår planet. Vi får se jorden ur ett annat perspektiv än vad vi är vana vid. Hur skulle det vara att åka ut i rymden ?Varför är månen halv ibland ? Vad beror våra årstider på? Vad är gravitation? Dessa och många andra frågor kommer vi att diskutera. Även om vi inte kan hitta svar till alla våra frågor kommer vi lära oss mycket om jorden och dess närmaste grannar och om rymden.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Konkretiserade mål

  • Kunna redogöra för himlakroppars rörelse.
  • Kunna förklara dygn, månad och år och koppla dessa till solen, jorden och månen.
  • Kunna förklara varför Sverige har olika årstider.
  • Kunna förklara hur gravitationen påverkar oss på jorden och himlakropparna.

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att genomföra arbetsområdet Rymden och träna på förmågorna

Söka och granska information

Planera och genomföra undersökningar

Tolka och dra slutsatser

Observera och dokumentera

Beskriva och förklara


Förmågorna tränas i undervisningen genom att

 • vi lyssnar när läraren berättar.
 • vi gör fördjupningsuppgifter om olika delar av rymden och redovisar sedan för klassen/skolan..
 •  vi läser och diskuterar olika faktatexter.
 • vi tillverkar modeller av himlakroppar för att lära oss om hur de ser ut, hur stora de är och deras placering.
 • vi ser på filmer och andra klipp på internet

Visa vad du lärt dig och bedömning

Bedömningen görs löpande under arbetet genom observationer av vilka kunskaper eleverna visar på lektionstid, på diagnoser och under redovisningar av fördjupningsuppgifterna.

Bedömningarna kopplas sedan till kunskapskraven i matrisen för fysik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6

Matriser

Fy
Astronomi

Astronomi

Nivå 1
Nivå 2
Solsystemet
Känner till flera av planeterna i vårt solsystem och kan berätta om dem på ett enkelt sätt. Använder en del ämnesspecifika ord.
Känner till alla planeterna i vårt solsystem och kan berätta om dem utfrån storlek, läge, kännetecken, mm. Använder ämnesspecifika ord/begrepp.
"Människans användning av rymden".
Kan berätta om på ett enkelt sätt om olika "saker" människan har i rymden, ex satelliter.
Känner till och kan berätta utförligt om vilken användning människan har av "saker" i rymden, ex satelliter.
Rörelsers upphov till tid
Kan berätta på ett enkelt sätt om vilka rörelser i rymden som gett upphov till hur vi mäter tid och hur det påverkar vårt klimat (dygn, månad, år och årstiderna).
Kan berätta utförligare om hur rörelser i rymden ligger till grund för vårt sätt att mäta tid och hur det påverkar vårt klimat (dygn, månad, år och årstider).
Tidsmätning
Känner till några olika sätt att mäta tid på.
Kan förklara olika sätt vi mätt tid på genom historien tills idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: