Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga, skapa, tänka, språka

Skapad 2020-01-28 13:13 i Garphyttans förskola Örebro
Förskola
Med barnens intresse för bygg, konstruktion och skapande som utgångspunkt, startar vi ett ämnesintregrerat projekt där fantasi, teknik, matematik och språk är tänkt att få stor plats. Vi vill med hjälp av barnens intresse och via deras delaktighet i pedagogisk dokumentation utmana dem vidare i deras konstruktionslek och i deras lärande inom relaterade läroplansmål, både inomhus och ute.

Innehåll

Bakgrund och syfte:
Bygg- och konstruktionslek pågår dagligen på Polstjärnan Röd. Barnen leker när de bygger och bygger när de leker. Lego, mjuka klossar, magnet-bygg, stora Polydron etc blir dinosaurier, dammsugare, sängar, tigerburar och höga torn ända upp till taket. Vi upplever att merparten av barnen delar detta intresse, men på olika sätt. För en del barn är det viktigt att skapa något med byggandet, det bygger efter en idé eller sin fantasi: en cykel, en snigel eller ett slott. Andra barn fokuserar på att bygga långt, stort eller högt utan att deras konstruktion nödvändigtvis måste föreställa något. Andra använder byggandet som del av eller som rekvisita i rollek. behöver leken en säng eller en korg, bygger barnen det.

Med intresset som utgångspunkt vill vi lära oss mer om hur barnen bygger och konstruerar, vilka material de väljer, hur de tänker när de bygger, vilka eventuella gemensamheter som finns i barnens byggande, vilka eventuella skillnader det finns avseende faktorer som t ex ålder, kön samt vilka problem och utmaningar de ställs inför och hur de löser dem. Utifrån det vill vi tillsammans med barnen skapa undervisningssituationer avseende teknik, skapande, naturvetenskap, matematik och språk, förutsättningar för kreativa lekar och stimulerande lärmiljöer inne och ute. 

Hur:
Vi inleder med att dokumentera barnens här-och-nu-byggande i den fria leken, samt tillför planerade aktiviteter, och gör barnen delaktiga i det dokumentationsarbetet. 
Vi använder lärplatta och telefoner för att filma och fotografera barnens byggprocesser och det färdiga resultatet. Vad ser vi? Vad bygger barnen? Vad i byggandet fångar deras intresse? Vilket material väljer de? Hur löser de problem under processens gång? Samspelar de med andra? Hur? Hur använder de språket i samspelet? Hittar de sätt att lära av varandra? Hur? Observationsmall.
Vi ber barnen berätta om sitt byggande och dokumenterar vad de svarar. Vi använder öppna frågor: "Berätta om...", "Hur tänker du när...", 
Vi går igenom dokumentationerna tillsammans med barnen och utifrån det låter vi projektet ta sig vidare.

Förslag på aktiviteter:
- Låna böcker om bygg/konstruktion, skapande etc på biblioteket, t ex Mulle Meck, Totte bygger
- Utmaningar: Gemensam bygg-aktvitet utomhus: hus, koja, bro, fågelbo? Utmaningar som t ex: bygg något högre än dig själv/längre än din arm/som man kan gå på.
- Utforska nytt material, t ex Kapla, återbruksmaterial
- Saga/berättande: Tre små grisar (diskussion med barnen kring hållfasthet, hur bygger man något som håller?) 
Sagan om vanten (olika sorters hus, vem bor var, hur bygger djuren?) Bockarna Bruse ( inspirera till att bygga broar och liknande konstruktioner)
- Sånger, lekar och ramsor: Vi bygger en maskin, vi bygger ett torn, jag hamrar och spikar. Ingela-dingela-lådan med olika begrepp, material, verktyg
- Pedagogsammansatta smågrupper förnytänkande kreativt samspel och gemensamt lärande. 


Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: